Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Оплата труда
Працівникові надавали щорічну основну відпустку тривалістю 24  календарні дні. При звільненні з’ясувалося про наявність у нього інвалідності II групи, оформленої ще три роки тому. Чи підлягає грошовій компенсації різниця днів невикористаної відпустки?
Чи можливо за бажанням працівника отримати грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку на дітей?
Чи повинна фізична особа — підприємець видавати наказ про надання відпустки своїм працівникам?
Як табелюється та чи підлягає оплаті час відсутності працівника на роботі у зв’язку з викликом до суду як позивача у цивільній справі?
Учитывается ли доплата за работу в вечернее время при расчете заработной платы для обеспечения ее минимального размера?