Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Оплата труда
На підприємстві застосовується колективна (бригадна) форма організації праці. Яким чином розподілити колективний заробіток між членами бригади для врахування індивідуального внеску кожного робітника?
Працівник працює за основним місцем на 0,5 ставки (дев'ятий розряд за ЄТС — 2 768 грн, а 0,5 ставки — 1 384 грн) і отримує разом з доплатою до мінімальної зарплати 1 600 грн, а з травня 2017 р. прожитковий мінімум становить 1 684 грн. Як це вплине на індексацію заробітної плати?
Працівника за два місяці попереджено про звільнення у зв’язку із скороченням штату. Чи може працівник звільнитися раніше двомісячного терміну та чи буде виплачено вихідну допомогу у такому випадку?
Працівник виявив бажання піти у щорічну відпустку. Проте у зв’язку з хакерською атакою всієї комп’ютерної мережі підприємства бухгалтерія не в змозі розрахувати та виплатити відпускні в законодавчий термін. Чи можна виплату відпускних здійснити в інший термін?
Колективним договором на підприємстві передбачено надання відпустки для вирішення соціально-побутових питань тривалістю три календарні дні та надання за наявності коштів винагороди за безперервний стаж роботи. Чи підлягають компенсації при звільненні зазначені дні відпустки та чи виплачується винагорода?
Працівника направлено у відрядження з 25.06.2017 р. по 01.07.2017 р. День від’їзду і день приїзду — вихідні дні, 28 червня — святковий день. Як компенсується робота у зазначені дні — у подвійному розмірі чи наданням відгулу?
Чи потрібно у разі встановлення погодинної оплати праці проводити доплату до мінімального місячного розміру зарплати?
Вчителям з 01.01.2017 р. було підвищено посадові оклади на два тарифні розряди. Чи підлягає коригуванню їх заробітна плата при розрахунку відпускних?
З 24.04.2017 р. по 10.05.2017 р. працівник перебував у щорічній відпустці. На підприємстві відбулося підвищення посадових окладів з 01.09.2016 р., але з 03.04.2017 р. працівника було переведено на нижче­оплачувану посаду. Крім того, з 01.05.2017 р. на підприємстві відбулося друге підвищення посадових окладів. Чи підлягає коригуванню заробітна плата такого працівника при розрахунку відпускних?
Двух работников предприятия 07.04.2017 г. отправили в командировку. При этом первый работник был принят на работу 06.02.2017 г., а второй – 13.03.2017 г. Как рассчитывается средняя заработная плата для оплаты дней командировки таким работникам?
Рабочий день с понедельника 8 мая переносится на субботу 13 мая. Будет ли считаться такая суббота рабочей для работника, находившегося в отпуске 8 мая?
Возможно ли по желанию работника получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей?
В связи с тяжелым положением предприятие почти прекратило свою деятельность. Может ли учредитель выполнять функции директора, не получая заработную плату?
ФЛП принимает на временную работу работника по трудовому договору. Необходимо ли уведомлять об этом ГФС?
Имеет ли право руководитель отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам?
После рождения второго ребенка женщина с апреля 2014 г. находилась в отпусках в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 15.02.2017 г., не выходя на работу, она уволилась по переводу на другое предприятие. Имеет ли она право на компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей или на получение этого отпуска по новому рабочему месту?
Бабуся має намір оформити відпустку для догляду за онукою до досягнення нею трирічного віку. Які документи вона має надати до відділу кадрів та чи буде зараховано період такої відпустки до її стажу роботи?
Руководитель предприятия за работу в выходной день предоставляет работникам свободные от работы часы в течение нескольких дней. Имеет ли он на это право?
Работник после семи лет государственной службы перешел работать в органы местного самоуправления. Сохраняется ли за ним право на ежегодный дополнительный отпуск?
Должно ли физическое лицо – предприниматель издавать приказ о предоставлении отпуска своим работникам?