Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: НДС
Як визначається дата формування податкового кредиту при отриманні майна у фінансовий лізинг підприємством, яке застосовує касовий метод податкового обліку?
Підприємством-покупцем за договором № 1 було здійснено попередню оплату, на дату якої постачальник склав податкову накладну. Згодом між підприємствами було досягнуто домовленості: припинити дію договору № 1 та врахувати попередню оплату за цим договором у рахунок оплати товарів/послуг за договором № 2 без повернення такої оплати на поточний рахунок покупця. Який порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних/розрахунків коригування при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати товарів/послуг за іншим договором?
Підприємство утворено внаслідок реорганізації шляхом злиття двох інших підприємств, які наразі перебувають у стані припинення, та є їх правонаступником (майно підприємств передано за передавальними актами у 2016 р.). За результатами попередньої фінансово-господарської діяльності зазначені підприємства мають суми від’ємного значення, що зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, а в СЕА ПДВ обліковуються суми податку, на які ці підприємства мають право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН (далі — ∑Накл). Чи підлягають перенесенню до складу податкового кредиту підприємства-правонаступника суми від’ємного значення підприємств, що реорганізуються, та чи буде враховано їх ∑Накл при обрахунку ∑Накл підприємства-правонаступника?
Який порядок зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, на постачання товарів/послуг за готівку неплатникам податку? Чи передбачено відповідальність у разі неправильного визначення коду товару в податкових накладних, складених за щоденними підсумками операцій, виписаних на неплатника ПДВ?
Чи включаються до податкового кредиту суми ПДВ за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною, з дати складання якої минуло 365 календарних днів?
Чи може платник податку включити до податкового кредиту податкову накладну з помилкою у даті її складання?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання у разі якщо придбані у неплатника ПДВ товари використано в неоподатковуваних операціях?
Як визначити дату виникнення податкового зобов’язання з ПДВ при експорті товарів, якщо дата оформлення митної декларації та дата фактичного перетинання товаром митного кордону України припадають на різні податкові періоди?
Як правильно заповнювати графи 4 та 5 «одиниця виміру товарів/послуг» податкової накладної, якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО?
Як правильно заповнити графу 6 податкової накладної у разі отримання передоплати на суму частини вартості послуги?
Чи повинні коди послуг згідно з ДКПП у податковій накладній відповідати кодам видів діяльності за КВЕД платника податку?
Чи можливо спрямувати суму бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших податків, зокрема податку на прибуток підприємств?
Каков порядок обложения налогом на добавленную стоимость операций по выводу из эксплуатации основных средств в связи с их хищением до 01.01.2017 г.?
Имеет ли право плательщик налога отражать в налоговой декларации по НДС в составе налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода остаток отрицательного значения НДС, если с даты его возникновения прошло 1 095 дней?
На какой счет следует уплачивать сумму налогового обязательства по НДС и штрафа, начисленных в связи с самостоятельно выявленной ошибкой по уточняющему расчету?
Нужно ли указывать код товара согласно УКТ ВЭД в расчете корректировки к налоговой накладной, составленной до 01.01.2017 г.?
Необходимо ли начислять налоговые обязательства по НДС при возврате объекта аренды с улучшением?
Предприятие осуществляет закупки ТМЦ с использованием системы электронных публичных закупок «ProZorro». При заключении договоров о закупках такие товары указывают согласно кодам, установленным Национальным классификатором Украины ДК 021:2015 «Единый закупочный словарь». Какой код товара указывать в налоговых накладных, которые составляются по операциям по поставке товаров во исполнение договоров на приобретение/продажу товаров при помощи системы электронных публичных закупок «ProZorro», в случае если в таких договорах код товара указан в соответствии с ДК 021:2015?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель, для осуществления своей деятельности арендующее транспортное средство, относить к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные за приобретение запасных частей и комплектующих, а также за топливно-смазочные материалы?
В связи с представлением уточняющих расчетов у плательщика образовалась переплата по НДС. Может ли такой плательщик излишне уплаченные денежные средства в бюджет вернуть на свой электронный счет?