Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Податок на прибуток
Підприємсво у 2016 р. інвестувало кошти до статутного фонду юридичної особи — платника єдиного податку ІV групи. У 2017 р. підприємство планує вийти зі складу зас­новників такого платника і повернути внесені інвестиції. Як такі операції змінюють об’єкт оподаткування податком на прибуток інвестора?
Протягом якого періоду діє задеклароване рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування?
Громадське об’єднання, що є неприбутковим та внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, отримало дохід у вигляді перерахунку від курсової різниці. Чи вважаються такі кошти доходом, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом (Угорщина) з поставки обладнання, обсяг яких менше 50 млн. грн. Чи вважаються такі операції для цілей оподаткування контрольованими?
Підприємство планує здійснити виплату дивідендів нерезиденту (Австрія), який є агентом юридичної особи. Чи можна при оподаткуванні такої виплати застосувати понижену ставку податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору, укладеного Україною з Австрією.
Підприємство здійснило операцію з переведення боргу. Чи необхідно на суму такого боргу коригувати фінансовий результат до оподаткування?
Підприємство у декларації з податку на прибуток не зазначило інформацію про прийняте рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Яким чином можна використати це право?
Як відобразити в декларації з податку на прибуток суму авансового внеску при виплаті дивідендів?
Платником податку допущено помилку при розрахунку авансового внеску у розмірі 2/9 податкового зобов’язання з податку на прибуток, визначеного у Декларації за дев’ять місяців 2016 р. (занижено суму авансового внеску). Чи має право такий платник без застосування штрафних санкцій здійснити уточнення зазначених сум авансового внеску шляхом подання уточненого розрахунку до закінчення граничного терміну їх сплати (тобто до 31.12.2016 р.)? Як у Декларації відобразити таке уточнення?
Бухгалтер при складанні декларації з податку на прибуток виявив помилку у фінансовій звітності, яку вже було подано до органів держстатистики, та виправив її. Які показники такої звітності необхідно відобразити у декларації з податку на прибуток, з помилками чи виправлені?
В яких рядках річної Декларації відображають виплати доходів нерезидентам?
Як відображаються різниці, які виникають у зв’язку з формуванням резервів банківськими установами?
В яких рядках додатка РІ до рядка 03 Декларації відображаються різниці, що виникають за процентними витратами?
Чи має право підприємство на зменшення фінрезультату до оподаткування за 2016 р. на суму збитків, які помилково не відображено в Декларації за 2015 р.?
Як відобразити у Декларації за 2016 р. суму списаних збитків, що утворилися у 2015 р.?
Платник єдиного податку четвертої групи сплачував авансові внески при виплаті дивідендів під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Чи має право такий платник на зарахування суми сплачених внесків у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток після переходу на загальну систему оподаткування?
Платник перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну з ІІ кварталу 2016 р. Який порядок заповнення і подання Декларації?
Підприємство на підставі ліцензійного договору отримує в електронній формі ілюстрації, відео, фотографії. Згідно з умовами договору надається право тільки на використання об’єктів інтелектуальної власності, тобто без права передачі або відчуження. Чи вважається плата за використання такої власності роялті?