• Ближайшие «Горячие линии»

  Дата: 25 мая, четверг

  Зверніть увагу!
  25 травня 2017 р. з 14.00 до 16.00 Державна фіскальна служба України у редакції «Вісника» проведе «гарячу» телефонну лінію на тему «Проведення перевірок ФОПів у 2017 році». На запитання платників відповідатиме Юлія Василівна ПАСТУШЕНКО, головний державний ревізор-інспектор відділу планування та координації контрольно-перевірочної роботи Управління планування та контрольно-перевірочної роботи Департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України.
  Усі бажаючі можуть поставити свої запитання за номером «гарячої» телефонної лінії: (044) 501-06-42.

  Время проведения: с 14:00 до 16:00
 • Ближайшие «Горячие линии»

  Дата: 8 июня, четверг
  Время проведения: с 14:00 до 16:00
 • Ближайшие «Горячие линии»

  Дата: 22 июня, четверг
  Время проведения: с 14:00 до 16:00
Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Як виправити помилки, допущені у раніше поданій Декларацій у наступних періодах звітного року?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Підприємство зареєстровано у 2016 р. Річний дохід за рік не перевищив 3 млн грн, кількість працівників — двоє, їх заробітна плата становить 5 100 і 2 500 грн відповідно. Чи може таке підприємство застосовувати нульову ставку з податку на прибуток у 2017 р.?
Підприємство отримало дохід за 2016 р. менше 20 млн грн. З якого періоду настає обов’язок звітувати з податку на прибуток щокварталу, якщо у платника протягом І кварталу дохід від усіх операцій перевищив граничну межу 20 млн грн?
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 2017 р., подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?
Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?
Підприємство за 2016 р. отримало річний дохід понад 20 млн грн. У який термін слід звітувати та сплачувати податок на прибуток у 2017 р.?
Чи виникають різниці для коригування фінрезультату у разі якщо платником податку на прибуток у 2017 р. перераховано суми безповоротної фіндопомоги іншому платнику цього податку, а також юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Підприємство з річним доходом менше 20 млн грн прийняло рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на різниці, але відкоригувало фінрезультат на суму витрат на оплату відпусток працівникам, відшкодованих за рахунок сформованих до 01.01.2015 р. забезпечень. Чи має право підприємство на таке коригування?
Основной деятельностью предприятия является ремонт авиационной техники и авиационных двигателей. Какие льготы может применять такое предприятие?
По итогам 2016 г. общество планирует выплатить дивиденды своей материнской компании, налоговое обязательство за год погашено. Должно ли общество уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль во время такой выплаты?
Может ли быть счет-фактура (инвойс) основанием для отражения в бухучете хозяйственной операции?
Предприятие, в прошлом году пребывающее на упрощенной системе налогообложения, предоставило услуги, денежные средства за которые получило в 2017 г., пребывая на общей системе налогообложения. Какой порядок определения объекта обложения налогом на прибыль?
Предприятие – плательщик налога для поддержки деятельности общественной организации, внесенной в Реестр, предоставляет возвратную финансовую помощь. Подлежит ли корректировке финрезультат предприятия на сумму такой помощи?
Предприятие предоставило безвозвратную финансовую помощь неприбыльной организации, которая на момент предоставления была включена в Реестр. Однако в дальнейшем неприбыльная организация исключена из Реестра за нарушение законодательства. Каковы налоговые последствия у предприятия?
Предприятие по итогам 2016 г. получило убыток. В 2017 г. такое предприятие планирует перечислить денежные средства неприбыльной организации. На какую сумму осуществить корректировку финансового результата?
Предприятие находится на территории проведения АТО. В результате проведения спецопераций уничтожены основные средства (ОС) и другие товарно-материальные ценности (ТМЦ). Как можно отразить ликвидацию таких активов в налоговой отчетности?
Какие финансовые санкции предусмотрены за занижение сумм налога на прибыль во время выплаты дохода в пользу другого налогоплательщика?
Предприятие-нерезидент получает прибыль по договору о совместной деятельности без образования юридического лица с нерезидентами. Каков порядок налогообложения налогом на прибыль таких операций?