Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Підприємство самостійно виявило помилку, допущену у попередних звітних періодах, та надало уточнюючу декларацію з податку на прибуток. Чи обов’язково подавати разом з уточнюючою декларацією фінзвітність?
Неприбуткова організація здійснила продаж власних основ­них засобів. Чи втрачається при цьому неприбутковий статус та чи повинна організація сплатити податок на прибуток підприємств?
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України?
Підприємство виявило, що у 2015 — 2016 рр. неправильно розраховано амортизацію, відповідно допущені помилки призвели до неправильного визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (без коригування на різниці). Прийнято рішення про подання нової фінзвітності за ці роки.  Який порядок виправлення помилок у декларації за 2017 р. та чи необхідно подавати виправлену фінзвітність за ці роки як додаток до декларації?
Чи враховується у складі витрат сума, сплачена за послуги оренди, якщо підтвердним документом є бухгалтерська довідка?
Чи оподатковуються виплати членських внесків неприбутковій міжнародній організації?
Як у податковому обліку відображаються операції з продажу або ліквідації інвестиційної нерухомості?
Чи утримується податок на доходи нерезидентів під час виплати нерезиденту винагороди за договором про надання брокерських послуг, які надаються за межами митної території України?
Чи існують особливості відображення витрат на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет (зокрема, реєстрація та делегування доменного імені, хостинг)?
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
Чи підпадають під визначення контрольованих операції з резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів, організаційно-правова форма яких відсутня у переліку держав з низькоподатковою юрисдикцією?
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості за оплачені, але не отримані послуги, за якою минув термін позовної давності, у разі якщо заходи щодо її стягнення у судовому порядку не здійснювалися?
Чи має право платник податку зменшити нараховану суму податку на прибуток, якщо податок сплачено за межами України у 2016 р., а довідку, що підтверджує сплату податку за кордоном, надано ним у 2017 р.?
Житлово-будівельний кооператив побудував будинок, який не введено в експлуатацію, але при цьому укладає договори про сплату пайових внесків між кооперативом та його членами. Чи оподатковуються податком на прибуток пайові внески, сплачені членами такого кооперативу, та чи підлягає коригуванню фінрезультат на різниці, що виникають на суми таких внесків?
У 2015 та 2016 рр. підприємство визначало об’єкт оподаткування податком на прибуток без коригування фінрезультату до оподаткування. Чи може підприємство врахувати такі доходи/витрати при коригуванні фінрезультату у 2017 р.?
Який порядок оподаткування доходів, отриманих резидентом Болгарії від надання послуг з міжнародних перевезень за договором фрахту?
Що є об’єктом оподаткування податком на репатріацію при погашенні нерезидентом векселя, придбаного ним з дисконтом у іншого нерезидента?
Чи може неприбуткова організація перейти на спрощену систему оподаткування та при цьому залишатися у Реєстрі неприбуткових установ та організацій?
Який порядок оподаткування податком на прибуток вартості нерухомого майна, що передається іпотеко­держателю (банку)?