Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Предприятие предоставило безвозвратную финансовую помощь неприбыльной организации, статус которой на момент предоставления такой помощи был подтвержден наличием в Реестре неприбыльных учреждений и организаций. Однако в дальнейшем эта организация была исключена из Реестра за нарушение законодательства. Какие налоговые последствия возникают у предприятия?
Чи змінює фінрезультат до оподаткування роялті, що сплачується за користування музичними творами через посередника — неприбуткову організацію?
Як розраховується різниця, що виникає за операцією з придбання послуг у неприбуткової організації на загальну суму, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати: з усієї вартості придбаних послуг чи з суми перевищення?
Підприємство у квітні 2016 р. придбало у неприбуткової організації, яка має власну оранжерею, продукцію для оздоблення офісу на загальну суму 64 000 грн. Як відображається така операція в податковому обліку?
У ході яких фінансових операцій з неприбутковими організаціями виникають різниці, що змінюють фінрезультат до оподаткування?
Платником податку на прибуток надано поворотну фінансову допомогу для підтримки діяльності громадської організації, яку внесено до Реєстру. Чи збільшує така операція фінрезультат до оподаткування?
На яку суму здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування, якщо платником податку на прибуток у поточному році здійснено перерахування коштів неприбутковим організаціям, а за підсумками попереднього звітного року отримано збиток?