Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Податок на прибуток
Чи повинне державне підприємство, що належить до науково-дослідних установ, включене до Державного реєстру наукових установ, сплачувати до державного бюджету частину чистого прибутку (доходу)?
Нерезидент — власник корпоративних прав товариства- резидента прийняв рішення реінвестувати нараховані йому дивіденди у збільшення статутного капіталу цього товариства. Чи необхідно вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті таких дивідендів?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування за результатами кварталу, півріччя, дев’ять місяців у разі, якщо операція є контрольованою за результатами календарного року?
У підприємства з податку на прибуток обліковується переплата з цього податку. Чи можна суму такої переплати зарахувати у рахунок сплати авансового внеску, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.?
Підприємство — платник податку на прибуток з ІV кварталу 2016 р. переходить на спрощену систему оподаткування. Коли такому платнику слід подати декларацію з податку на прибуток? Чи має таке підприємство нараховувати та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток?
Платник єдиного податку в І — ІІІ кварталах 2016 р. з ІV кварталу переходить на загальну систему оподаткування. Який порядок звітування з податку на прибуток і чи повинен платник сплачувати авансовий внесок?
Чи повинен сплачувати авансові внески з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів платник, у якого звітним періодом є календарний рік?
Чи має право покупець зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму кредиторської заборгованості у разі погашення заборгованості після 01.01.2015 р., якщо продавець подав позов (заяву) до суду щодо стягнення заборгованості за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) до 01.01.2015 р., а рішення суду набрало чинності після зазначеної дати?
Як слід сплачувати податок на прибуток платнику, який з 01.01.2012 р. перейшов з єдиного податку (третя група) на загальну систему оподаткування?
За договором купівлі-продажу підприємством було придбано цінні папери. На підставі додаткового договору такі цінні папери було повернено продавцеві. Як у податковому обліку слід відобразити таку операцію?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2014 та 2015 рр.?
Чи повинен платник податку, для якого звітним періодом є календарний рік, сплачувати авансові внески з податку на прибуток у розмірі 2/9 за підсумками трьох кварталів?
Громадське об’єднання, що є неприбутковим та внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, отримало дохід у вигляді перерахунку від курсової різниці. Чи вважаються такі кошти доходом, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом (Угорщина) з поставки обладнання, обсяг яких менше 50 млн. грн. Чи вважаються такі операції для цілей оподаткування контрольованими?
Підприємство планує здійснити виплату дивідендів нерезиденту (Австрія), який є агентом юридичної особи. Чи можна при оподаткуванні такої виплати застосувати понижену ставку податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору, укладеного Україною з Австрією.
Підприємство здійснило операцію з переведення боргу. Чи необхідно на суму такого боргу коригувати фінансовий результат до оподаткування?