Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Особа — сторона КО змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?
Яку декларацію подавати підприємству з доходом до 20 млн грн та 10 най­маними працівниками?
Фінансову звітність до органу державної статистики подано з помилками, але до моменту подання декларації з податку на прибуток їх було виявлено. Як подати фінансову звітність до органів ДФС у даному випадку?
Чи визнаються операції компанії з управління активами (далі — КУА), що діє в інтересах та за рахунок інституту спільного інвестування (далі — ІСІ) з нерезидентами, конт­рольованими?
Чи визнаються господарські операції за договорами комісії, що здійснюються між комітентом-нерезидентом та комісіонером-резидентом, контрольованими?
Чи потрібно подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств у разі відсутності господарської діяльності?
За результатами перевірки контролюючими органами за дев’ять місяців 2017 р. прострочену кредиторську заборгованість на отримані аванси не визнано доходом. Як у декларації з податку на прибуток за 2017 р. відобразити результати перевірки?
Чи потрібно підприємству з доходом менше ніж 20 млн грн та відсутністю збитків минулих періодів подавати додаток РІ до декларації?
При поданні річної декларації за 2017 р. її помилково подано за квартальною формою J0100116, проте помилку було виявлено й одразу подано декларацію за базовий звітний період — рік за формою J0108104. Чи потрібно надсилати лист з поясненнями?
Підприємство з доходом до 20 млн грн при визначенні фінансового результату коригування на різниці не застосовувало. Чи можливо суму дивідендів, отриманих від іншого платника податку на прибуток, відобразити в р. 3.2.3 додатка РІ до декларації?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з відчуження земельних ділянок?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування при списанні дебіторської заборгованості в результаті визнання боржника банкрутом?
Відсотки нараховано на користь нерезидента у минулі роки. Як включити їх до податкових різниць?
Який граничний строк подання розрахунку частини чистого при­бутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за 2017 р.?
З якої дати нараховується пеня у разі самостійного виправлення помилок у декларації?
Підприємство здійснює виправлення помилок шляхом подання додатка ВП. Чи необхідно подавати додатки до декларації, на які є посилання у додатку ВП?
Як заповнюється рядок «Звітний (податковий) період» декларації при ліквідації підприємства?
Як відобразити у декларації за 2017 р. від’ємне значення за результатами 2016 р.?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, придбаних у нерезидента, якщо така операція не є контрольованою?