Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Сільськогосподарське підприємство — платник єдиного податку четвертої групи реалізує продукцію на експорт. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Які критерії розподілу платників податків враховуються при визначенні обов’язку подання податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Як переоцінка незавершеного будівництва впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток?
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основ­них засобів (далі — ОЗ), яка капіталізується та формує вартість об’єкта незавершеного будівництва?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування, якщо грошове забезпечення виконання зобов’язань згідно з договором не підлягає поверненню у разі порушення зобов’язань?
Як визначається повторне правопорушення щодо суб’єкта господарювання, який перебуває на обліку в контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, з метою застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності?
Протягом якого терміну з дня держреєстрації установа має подати заяву за формою № 1-РН для отримання статусу «неприбутківця»?
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на дохід, нарахований від участі в капіталі платника єдиного податку четвертої групи?
Чи сплачується авансовий внесок з податку на прибуток під час сплати частини чистого прибутку підприємством — суб’єктом літакобудування при застосуванні пільги з податку на прибуток?
Чи потрібно подавати до контролюючих органів декларацію з податку на прибуток підприємств (звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування?
Як подається фінансова звітність платниками податку на прибуток у разі переходу в середині року зі спрощеної на загальну систему оподаткування?
Як оподатковуються виплати нерезидентам за синдикованими кредитами?
Чи визнаються господарські операції платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі виключення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку?
Для якого періоду застосовується перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток для визнання господарських операцій контро­льованими?
Як оподатковується дохід, виплачений резиденту Польщі, за оренду виробничого обладнання?
Чи можна подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток після уточнення Звіту про контрольовані операції протягом 2555 днів?
Як заповнюється рядок «Звітний (податковий) період» декларації при ліквідації підприємства?
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?