Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Чи може платник податку зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходів внаслідок прощення банком (кредитором) боргу (частини боргу) на умовах плану реструктуризації?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму пені на користь нерезидента за порушення виконання умов зовнішньоекономічного договору, якщо при виплаті такої пені податок на репатріацію з певних причин не було утримано?
Чи може благодійний фонд, який має статус неприбуткової організації, придбавати у власність корпоративні права господарського товариства?
Які строки корисного використання основних засобів застосовуються у податковому обліку у разі їх зміни в бухгалтерському обліку? Чи може такий строк у податковому обліку бути меншим за мінімально допустимі строки, встановлені ПКУ?
Чи потрібно при виплаті доходу нерезиденту за організацію, експедиційні послуги та відшкодування витрат за перевезення вантажу залізничним або автомобільним транспортом утримувати 6-відсотковий податок з фрахту, якщо країною отримання доходу є Угорщина і нерезидент надав довідку про підтвердження статусу нерезидента, яку завірено нотаріально з перекладом?
ОСББ уклало договір міни нерухомого майна. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. Чи є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Платник податку на прибуток надає неприбутковим організаціям безповоротну фіндопомогу. Як йому відображати суми такої допомоги у податковому обліку?
Чи коригується фінрезультат на суму перерахованих профспілковій організації роботодавцем членських внесків робітників — членів профспілки?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суму забезпечень (резервів), створених підприємством для відшкодування майбутніх витрат, пов’язаних з виплатою пенсійних зобов’язань, разових виплат працівникам при виході на пенсію у зв’язку з наданням допомоги при народженні дитини, на поховання?
Як у декларації з податку на прибуток підприємств відображати суми амортизації за активами вартістю менше 6 000 грн?
Як сільгосптоваровиробникам (юридичним особам — платникам єдиного податку четвертої групи), які виплачують доходи нерезидентам, подавати декларацію з податку на прибуток — поквартально чи за підсумками року?
Чи може голова облдержадміністрації встановити туристичним фірмам, санаторіям, приватним підприємствам, навчальним закладам податкову пільгу з податку на прибуток підприємств?
Експедитор організував послугу з поставки флексітанків за договором на транспортно-експедиторське обслуговування. Виконавцем послуги є нерезидент, який для підприємства є пов’язаною особою. Наприкінці місяця експедитор надає підприємству акт виконаних робіт та підтверджує виконання робіт. За договором на транспортно-експедиторське обслуговування вартість послуг експедитора (винагорода) узгоджується сторонами в заявках. Вартість послуг третіх осіб не залежить від експедитора та відшкодовується клієнтом з огляду на вартість рахунків, виставлених експедитору такими особами. Чи підпадає зазначена операція під дію пп. 140.5.4 ст. 140 ПКУ для такого підприємства?
Серед ТОВ досить поширеною є практика виплати дивідендів поквартально. При цьому багато з них є річними платниками податку на прибуток підприємств (річний обсяг доходу від усіх видів діяльності — менше 20 млн грн без ПДВ). Як сплачується авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів за IV квартал, якщо декларацію буде подано за результатами року і податок сплачено на її підставі?
Фізичній особі — підприємцю здійснено передоплату за транспортні послуги. Але у зв’язку зі смертю її підприємницьку діяльність припинено. Чи можна списати заборгованість, не чекаючи трьох років? Чи потрібно звертатися до суду для стягнення заборгованості зі спадкоємців? Чи є це товарною заборгованістю (різниці за рахунок резерву сумнівних боргів)?
Підприємство здійснює ведення бухгалтерського обліку та складання фінзвітності за міжнародними стандартами. Згідно з наказом про облікову політику підприємства матеріальні об’єкти, які придбаваються для соціальної сфери, кваліфікуються як запаси (незалежно від строку використання та вартості) і списуються при придбанні на витрати звітного періоду. В податковому обліку такі об’єкти основними засобами не визнано. Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування?
Чи має право покупець включити до складу витрат вартість товарів, отриманих від постачальника, за якими заблоковано податкову накладну?
Чи потрібно платникам податків подавати уточнюючу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та нараховувати штрафні санкції у зв’язку із доповненням ПКУ нормою пп. 38.6 п. 38 підрозділу 10 розділу ХХ?
Чи повинен резидент під час виплати доходу нерезиденту за договором лізингу/оренди нерухомого майна, яке знаходиться за межами митної території України, утримувати податок на доходи нерезидента?
Підприємством було отримано поворотну фінансову допомогу. Минуло три роки і прийнято рішення її не повертати, оскільки підприємство, що надавало цю допомогу, припинило діяльність. Чи включати таку допомогу до доходу?