Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на прибыль
Який діапазон цін використовується під час застосування методів ТЦ, якщо зіставна неконтрольована операція або юридична особа, яка не здійснює операції з пов’язаними особами, одна?
За якою формою подавати звіт про контрольовані операції за 2016 р. та які критерії цих операцій враховуються при його складанні?
Заборгованість за основною сумою наданого банком кредиту прострочена понад 360 днів, а за сумою нарахованих процентів — відсутня. Чи вважається така заборгованість для банку безнадійною?
Як коригується фінрезультат до оподаткування на суму дебіторської заборгованості при переуступці права вимоги третій особі?
Як довести зв'язок витрат на маркетингові послуги з веденням господарської діяльності підприємства та якими первинними документами їх підтвердити?
Чи можна вважати товарно-транспортну накладну первинним документом, який дає право на врахування у складі витрат вартості товарно-матеріальних цінностей при формуванні витрат?
Як оподатковується сума винагороди, виплаченої на користь Посольства Канади в Україні за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності, яке здійснює на території України офіційну діяльність?
Чи може громадська організація, яку включено до Реєстру, здійснювати некомерційну підприємницьку діяльність?
Підприємство, що веде облік та складає звітність за МСФЗ у бухобліку, виділило зі складного (багатокомпонентного) об’єкта основних засобів ( далі — ОЗ) окремі компоненти. Чи потрібно у податковому обліку проводити такі операції? Які строки корисного використання для таких компонентів застосовуються у податковому обліку, якщо строк корисного використання ОЗ у бухобліку більше встановленого Податковим кодексом, а компонента — менше?
Чи необхідно було підприємству подавати додаток ЦП до декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) за 2015 р., якщо загальний дохід у такому році не перевищував 20 млн грн, та чи має право підприємство врахувати збитки за 2015 р. (у тому числі збитки від продажу цінних паперів) у зменшення доходу за 2017 р.?
Чи коригується фінрезультат до оподаткування на суми виконавчого збору та виконавчих витрат?
У які строки сільськогосподарські виробники подають декларацію у 2017 р.?
Товариство, що здійснює діяльність за кордоном, сплатило податок на прибуток до бюджету іншої держави. У якій послідовності враховуються платежі у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств і чи можна послідовність такого зарахування обрати самостійно?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат до оподаткування на вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., витрати на придбання яких у бухобліку включено до складу витрат після 01.01.2015 р.?
Підприємство у 2017 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи коригується фінрезультат до оподаткування на дохід, отриманий у поточному році за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування?
Як розраховується показник рядка 02 декларації сільськогосподарським виробником, який обрав річний податковий (звітний) період?
Чи потрібно у декларації за ІІ квартал 2017 р. розшифровувати інформацію про подані до неї форми фінзвітності?
Який звітній період для сплати податку на прибуток у платника єдиного податку третьої групи, що з 01.04.2017 р. перейшов на загальну систему оподаткування?
Підприємство у ІІ кварталі 2017 р. виконало будівельні роботи за кон­трактом, укладеним до 01.01.2015 р. Як у декларації за перше півріччя 2017 р. відоб­разити різниці, що виникли за цим договором, якщо при декларуванні за І квартал їх відобразили як «інші різниці»?
Яким документом слід підтвердити право на застосування пониженої ставки податку при виплаті доходів фактичному власнику?