Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Налог на имущество
Які транспортні засоби є об’єктом оподаткування транспортним податком у 2019 році?
Фізична особа, зареєстрована підприємцем, має право власності на нежитлове приміщення. Як сплачувати податок на нерухомість такій особі: як підприємцю чи як фізичній особі?
Як бути у випадку, якщо фізична особа — власник квартири площею 72 м2 не отримала ППР?
Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухомість нежитлова будівля виробничого цеху, що належить фізичній особі?
Чи має право фізична особа — власник квартири площею 309 м2 скористатися пільгою у вигляді зменшення бази оподаткування на 60 м2?
Яким чином обчислюється сума податку на нерухомість, збільшена на 25 000 грн на рік, при переході права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року?
У який термін контролюючий орган проводить перерахунок суми податку на нерухомість у разі виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у ППР, та даними, підтвердженими платником податку?
Як застосовувати витяги (довідки) про НГО окремих земельних ділянок, наданих з урахуванням нових затверджених регуляторних актів, що регулюють порядок виконання НГО окремої земельної ділянки, за результатами яких складається технічна документація, що підлягає затвердженню відповідним рішенням органу місцевого самоврядування?
Чи необхідно платникам плати за землю отримувати новий витяг про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки та уточнювати показники податкових зобов’язань з плати за землю із застосуванням коефіцієнта, встановленого та введеного в дію з 17.07.2018 р. наказом № 162?
Чи застосовуються штрафні санкції у разі затримки сплати до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями?
Чи вважається роялті для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств платіж за використання програмного забезпечення?
Чи нараховується податок на нерухомість фізичній особі, яка в межах одного календарного місяця придбала та продала житловий будинок?
Чи застосовується коефіцієнт 0,5 до ставок податку на нерухомість у 2018 р.?
Чи сплачує податок на нерухомість сільгосптоваровиробник за будівлі, що належать до класу 1271 ДК 018-2000, але не використовуються у сільгоспдіяльності (законсервовані), та за будівлі цього самого класу, передані в оренду?
Підприємство, основний вид діяльності якого — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, має у власності нерухомість (цех підготовки виробництва) у промисловій зоні міста та надає його в оренду промисловому підприємству, основний вид діяльності якого — установка та монтаж машин і устаткування для виробництва та ремонту гірничо-шахтного обладнання. Чи є підприємство-орендодавець платником податку на нерухомість?
Чи є платником податку на нерухомість благодійна організація, яка є власником квартири, що використовується згідно зі статутом?
Чи оподатковуються податком на нерухомість закриті трансформаторні підстанції високої та низької напруги? Якщо так, то до якого коду належать такі об’єкти у типовій формі рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку і податку на нерухомість, затвердженій постановою № 483?
Підприємство має у власності склади для збереження матеріалів, гараж для автомобілів (266,6 м2) та службово-побутовий корпус (офіс) (78,1 м2), які здано в експлуатацію в грудні 2017 р. Підприємство також виконує будівельно-монтажні роботи. Чи є підприємство платником податку на нерухомість та чи потрібно подавати декларацію?
Підприємство надає послуги з приймання, зберігання, очищення зернової продукції та олійних культур, а також є виробником власної сільгосппродукції. Основ­ним видом господарської діяльності підприємства згідно з КВЕД-2010 є «Складське господарство» (клас 52.10), допоміжними — «Вирощування зернових культур» (клас 01.11) та «Допоміжна діяльність у рослинництві» (клас 01.61). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підприємства перебувають зернові склади, механічні склади, матеріальні склади, будівля лабораторії, гаражі, механічна майстерня, будівля вагової, пожежне депо, будівлі сушильного агрегату. Чи підлягають ці об’єкти оподаткуванню податком на нерухомість та чи відображати їх у декларації?
Підприємство володіє будівлями, належність яких до промислових підтверджено висновком Державного науково-дослідницького інституту автоматизованих систем у будівництві згідно з ДК 018-2000. Основний вид господарської діяльності підприємства належить до КВЕД секції С «Переробна промисловість». Вищезазначені будівлі надаються в оренду іншим підприємствам для виробництва продукції. Чи є в такому випадку підприємство платником податку на нерухомість?