Вопросы - ответы

Витрати на придбання ліцензії
Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця, який застосовує загальну систему оподаткування, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності та в якому звітному періоді?
Галина Жук , начальник відділу адміністрування податків і зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Виктория Шоломий , главный государственный ревизор-инспектор

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем, встановлено п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

Так, до складу витрат фізичної особи — підприємця, зокрема, відносяться суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи — підприємця (крім ПДВ для фізичної особи — підприємця, зареєстровані як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця (пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу).

Водночас пп. 5 п. 6 Порядку № 481 передбачено, що у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвід­чують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Враховуючи норми Податкового кодексу та положення Порядку № 481, до складу витрат звітного періоду відносяться понесені витрати, підтверджені первинними документами, що засвідчують факт оплати.

Отже, сума сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем включається до витрат звітного періоду, в якому вони сплачені.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания