Вопросы - ответы

Перевірка на підставі заяви
Чи можливе проведення документальної перевірки за ініціативою самозайнятої особи?

Пунктом 78.1 ст. 78 Податкового кодексу визначено підстави, за наявності яких проводиться документальна позапланова перевірка.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються, зокрема, на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків (п. 78.2 ст. 78 Податкового кодексу).

Пунктом 78.4 зазначеної статті передбачено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) конт­ролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Отже, документальна позапланова перевірка проводиться на підставі поданої заяви платника податків про проведення такої перевірки тільки після прийняття рішення керівника контролюючого органу, яке оформлюється наказом.