Вопросы - ответы

Надбавки вахтовикам
Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором сума надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом?
Оксана Маринец , начальник отдела рассмотрения обращений налогоплательщиков

Відповідно до ст. 13 КЗпП у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо).

Підприємства, установи, організації самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів, зокрема працівників, робота яких виконується вахтовим методом у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником (п. 1 постанови № 490).

Платниками податку на доходи фізичних осіб є фізичні особи — резиденти (пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту) (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

При цьому заробітна плата для цілей розділу IV Податкового кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті).

Також доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Отже, сума надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом, у розмірах, передбачених колективним договором або за погодженням із замовником, включається до складу заробітної плати таких працівників і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.