Вопросы - ответы

Якщо КАСКО орендованого авто оплачено підприємством
Чи є доходом платника податку фізичної особи сума, сплачена юридичною особою за страхування автомобіля (КАСКО), наданого в оренду підприємству, у разі якщо таку суму страховки було перераховано після закінчення терміну дії договору найму (оренди) між суб’єктами? Якщо так, то за якою ознакою відобразити таку суму у формі № 1ДФ?
Оксана Маринец , начальник отдела рассмотрения обращений налогоплательщиков

Правові засади у сфері договірних відношень регулюються Цивільним кодексом та окремими нормами Господарського кодексу.

Договір — це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 626 Цивільного кодексу).

Згідно з нормою глави 58 Цивільного кодексу за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 Цивільного кодексу за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Особливості договору найму транспортного засобу визначено ст. 799 цього Кодексу. Такий договір укладається у письмовій формі. Крім того, договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

Водночас ст. 800 Цивільного кодексу визначено, зокрема, що наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу.

Витрати, пов’язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач (ст. 801 цього Кодексу).

Страхування транспортних засобів встановлено Законом № 1961, ст. 3 якого визначено, що обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників.

Відповідно до п. 1.6 ст. 1 цього Закону власники транспортних засобів — юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди або правомірно експлуатують його на інших законних підставах.

При цьому згідно з п. 201.1 ст. 201 Закону № 1961 у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу договір страхування зберігає чинність до закінчення строку його дії.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, у ст. 164 якого наведено види доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 цього Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Водночас відповідно до пп. «е» 164.2.17 цього пункту до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 цього Кодексу), зокрема, у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Додаткові блага — кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу (пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 Кодексу)).

Отже, якщо договір оренди транспортного засобу між юридичною та фізичною особою не був продовжений після закінчення дії його терміну, то така сума страхового зобов’язання, яку юридична особа сплатила за страхування орендованого автомобіля, є додатковим благом фізичної особи і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. У формі № 1ДФ така сума зазначається за ознакою «126».