Вопросы - ответы

Розмір пенсії у разі працевлаштування
Як вплине на розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника працевлаштування особи, яка її отримує?

Відповідно до ст. 37 Закону про пенсійне страхування пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається в розмірі 50 % пенсії за віком померлого годувальника, обчисленої відповідно до статей 27 — 28 Закону.

Отже, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу та заробітку годувальника.

При цьому ст. 28 Закону про пенсійне страхування передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок — 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеному Законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 % розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27  Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1 % мінімального розміру пенсії за віком.

Згідно з частиною третьою ст. 42 Закону про пенсійне страхування перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, працюючим пенсіонерам не провадиться.

Також ст. 47 цього Закону встановлено, що особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами № 1697 і № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування поновлюється.

Слід зазначити, що відповідно до Порядку № 1078 працюючим пенсіонерам насамперед індексується їх заробітна плата. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, проводиться після індексації заробітної плати на підставі виданої підприємством, установою або організацією, де працює пенсіонер, довідки, в якій зазначаються розмір його заробітної плати, проіндексована її сума і сума індексації.

У всіх випадках загальний дохід працюючого пенсіонера (заробітна плата та пенсія), який підлягає індексації, не повинен перевищувати розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Якщо пенсіонер згідно з документами, що містяться в пенсійній справі, є непрацюючим, то у разі настання права провадиться відповідна індексація пенсії.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания