Вопросы - ответы

Порушення строків розрахунків
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
Ирина Бочко , главный государственный ревизор-инспектор

Порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями, у тому числі щодо взяття та зняття цих операцій з валютного контролю визначено Інструкцією № 136.

Згідно з п. 2.2 розділу 2 цієї Інструкції відлік законодавчо встановленого строку розрахунків за експортною операцією банк починає з наступного календарного дня після дня оформлення митної декларації  або підписання акта, рахунку (інвойсу) чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг.

Експортна операція резидента з поставки продукції знімається банком з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього (п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 136).

При цьому якщо у платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір (або неправильно зазначено номер та/або дата договору), на виконання якого від нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк вимагає письмове пояснення від резидента або нерезидента-контрагента щодо віднесення цих коштів до конкретного експортного договору (п. 4.5 розділу 4 Інструкції № 136).

Якщо у звітному місяці банк встановлює факт ненадходження у законодавчо встановлені строки (або строки, визначені у висновках) виручки, товарів, то уповноважені банки згідно з розділом 5 зазначеної Інструкції до десятого числа місяця, що настає за звітним, надсилають податковим органам інформацію про виявлені факти порушень.

У разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, контролюючий орган надсилає платнику письмовий запит, у якому зазначається порушення цим платником, зокрема, валютного законодавства.

Платник податків протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту, повинен надати до контролюючого органу, який надіслав запит, пояснення фактів, зазначених у запиті.

Ненадання платником пояснень та їх документального підтвердження є підставою для проведення документальної позапланової перевірки (пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу).

Підтвердження контролюючим органом у ході перевірки факту порушення законодавчо встановленого строку розрахунків відповідно до ст. 4 Закону № 185 тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3  % суми  неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку на день виникнення заборгованості. При цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания