Вопросы - ответы

Коефіцієнт трудової участі
На підприємстві застосовується колективна (бригадна) форма організації праці. Яким чином розподілити колективний заробіток між членами бригади для врахування індивідуального внеску кожного робітника?

Згідно зі ст. 15 Закону про оплату праці форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (ст. 11 КЗпП).

Відповідно до ст. 7 Закону № 3356 у колективному договорі встановлюються зобов’язання сторін, зокрема, щодо:

  • нормування й оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);
  • установлення гарантій, компенсацій, пільг;
  • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Таким чином, якщо застосовується колективна організація праці, то на підприємстві має бути розроблено та затверджено як додаток до колективного договору Положення про бригадну форму організації праці, в якому, зокрема, визначається, як саме розподіляється заробітна плата між членами бригади.

При колективній оплаті праці заробіток підраховується на підставі загальних результатів праці бригади. Питання забезпечення відповідності оплати праці робітників їх особистому вкладу вирішує трудовий колектив бригади.

Розподіл колективного заробітку між членами бригади провадиться відповідно до присвоєних тарифних розрядів та фактично відпрацьованого часу.

З метою чіткішого обліку індивідуального вкладу кожного робітника в результати колективної праці відповідно до ст. 2527 КЗпП колектив бригади може розподіляти колективний заробіток із застосуванням коефіцієнта трудової участі (далі — КТУ). КТУ членам бригади затверджується колективом бригади за поданням бригадира (ради бригади).


КТУ — це узагальнений показник,
який відображає реальний вклад кожного члена бригади в загальні результати роботи
з обліком індивідуальної продуктивності, якості праці та відношення до праці


Чинним законодавством підприємствам надано право самостійно встановлювати порядок визначення та застосування КТУ у відповідному Положенні про бригадну форму організації праці, затвердженому керівником підприємства за згодою профспілкового комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу.

Величина КТУ визначається і встановлюється за поданням бригадира кожному робітнику окремо і затверджується рішенням загальних зборів колективу бригади або рішенням ради бригади, якщо такі повноваження їй делеговані колективом бригади.

Зазвичай КТУ застосовується при розподілі надтарифної частини (доплат, надбавок, премій тощо). Але якщо колективним договором або іншим локальним нормативним документом передбачено, що із застосуванням КТУ розподіляється весь колективний заробіток, тоді розподілу підлягає і тарифна його частина.

Слід звернути увагу, що при розподілі всього колективного заробітку із застосуванням КТУ встановлена працівнику тарифна ставка може зменшуватися, внаслідок чого зменшиться його заробітна плата. Проте навіть у цьому разі нарахована заробітна плата не може бути меншою, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, крім випадків, передбачених законодавством (невиконання норм виробітку, виготовлення бракованої продукції, простою з вини працівника).

Водночас під час розподілу всього колективного заробітку бригади слід враховувати, що до нього не включаються доплати за нічний і надурочний час, святкові дні, доплати до середньої зарплати в установлених законодавством випадках (як гарантійні виплати, встановлені законодавчо), за керівництво бригадою або ланкою, надбавки за професійну майстерність, а також виплати за раціоналізаторство та інші виплати за особисті успіхи в праці та за умови праці.

Отже, вищезазначені виплати не включаються до колективного заробітку, а нараховуються безпосередньо працівнику.

Розподіл колективного заробітку між членами бригади робітників-відрядників провадиться з урахуванням тарифного розряду кожного члена бригади, фактично відпрацьованого часу відповідно до КТУ, що розраховується з урахуванням оціночних показників, затверджених відповідним Положенням про бригадну форму організації праці.

ВАЖЛИВО
При розподілі колективного заробітку із застосуванням КТУ нарахована заробітна плата не може бути меншою, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, крім випадків, передбачених законодавством.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания