Вопросы - ответы

Визнання заборгованості безнадійною
Заборгованість за основною сумою наданого банком кредиту прострочена понад 360 днів, а за сумою нарахованих процентів — відсутня. Чи вважається така заборгованість для банку безнадійною?

Підпунктом 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що до безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, за умови, що боржники за фінансовим кредитом не є пов’язаними з кредитором, не перебувають з кредитором у трудових відносинах та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує трьох років.

Згідно зі статтями 6 та 121 Закону про бух­облік, ст. 41 Закону про нацбанк банки забезпечують ведення бухобліку та складання фінзвітності відповідно до вимог стандартів та правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, встановлених Нацбанком України та МСФЗ.

Фінансовий кредит відповідно до термінів, визначених у п. 11 МСБО 32, є фінансовим інструментом-контрактом, у результаті застосування якого з’являються фінансовий актив у одного суб’єкта господарювання і фінансове зобов’язання — в іншого суб’єкта господарювання. Банк-кредитор обліковує за кредитною операцією фінансовий актив як актив, що є контрактним правом на отримання грошових коштів або іншого фінансового активу від іншого суб’єкта.

Банки визнають збиток від зменшення корисності фінансових активів, застосовуючи рахунок резервів відповідно до МСФЗ, зокрема МСБО 39, та нормативно-правових актів Нацбанку України, у тому числі Інструкції № 481.

При цьому п. 1.3 глави І розділу III зазначеної Інструкції передбачено, що балансова вартість — це вартість, за якою актив та зобов’язання відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу складається з основної суми боргу, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності.

До того ж у Звіті про фінансовий стан (Балансі), затвердженому постановою № 373, фінансові активи у вигляді кредитів та заборгованості відображаються за балансовою вартістю та не розподіляються окремо на складові (сума основної заборгованості, нарахованих процентів, неамортизованої премії (дисконту), суми визнаного зменшення корисності (резерв)).

Положеннями МСФЗ, нормативно-правовими актами Нацбанку України не передбачено розділення фінансових активів на основну суму боргу та суму нарахованих доходів, а отже, положення п. 2 пп. 139.3.3 та пунктів 1 — 2 пп. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу передбачають коригування фінрезультату до оподаткування щодо активу в цілому, а не за його окремими частинами.

Таким чином, для цілей застосування положення пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу до безнадійної заборгованості банками відноситься заборгованість за фінансовим кредитом, за яким прострочення погашення боргу (його частини) становить понад 360 днів. Тобто якщо заборгованість за основною сумою боргу за кредитним договором прострочена понад 360 днів, а за сумою нарахованих доходів банку за цим кредитним договором така заборгованість (прострочена понад 360 днів) відсутня, то безнадійним для цілей оподаткування визнається весь фінансовий актив, що включає як заборгованість за основним боргом, так і заборгованість за нарахованими доходами.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания