Вопросы - ответы

Відкликання заяви про звільнення
Чи має право працівник відкликати раніше подану заяву про звільнення?
Алексей Тубелец , главный специалист отдела по вопросам регулирования трудовых отношений Юридического департамента Минсоцполитики Украины

Статтею 38 КЗпП передбачено право працівника за своєю ініціативою розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні.

Зазначений двотижневий термін може бути скорочено, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, а саме з таких підстав:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до навчального закладу;
  • неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом тощо.

Тоді роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, і видати наказ, у якому мають бути зазначені причини й дата звільнення.

Зверніть увагу, що до настання двотижневого строку працівник може відкликати заяву про звільнення.

У випадку коли працівник просить звільнити його за власним бажанням і в заяві не вказує дату звільнення, він повинен відпрацювати два тижні, протягом яких має право змінити своє рішення і залишитися на роботі.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору (частина друга ст. 38 КЗпП).

У разі коли в заяві працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зазначено дату звільнення, відкликати заяву можна тільки до цієї дати.

Проте при розірванні трудового договору відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін), коли роботодавець і працівник домовилися про певну дату припинення трудового договору, тобто згоди між ними досягнуто, працівник не має права відкликати свою заяву про звільнення.

ВАЖЛИВО
При розірванні трудового договору за угодою сторін працівник не має права відкликати свою заяву про звільнення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII. Постанова № 413 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

 

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания