Вопросы - ответы

Застосування настанов ОЕСР
Чи можна використовувати Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку при формуванні документації з ТЦ?

Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку (далі — ОЕСР) є головним рекомендаційно-методичним міжнародним документом у сфері регулювання ТЦ.

Загальну методологію контролю за ТЦ викладено у ст. 39 Податкового кодексу, яка повністю відповідає методології Настанов ОЕСР, зокрема в частині застосування методів установлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», проведення функціонального аналізу та аналізу зіставності, підготовки документації, процедур попереднього узгодження ціноутворення тощо.

Водночас Україна не є членом Організації економічного співробітництва та розвитку, тому Настанови ОЕСР не можуть розглядатись як норми прямої дії в Україні.

При цьому, враховуючи те, що Настанови ОЕСР є узагальненням найкращих сучасних практик застосування принципу «витягнутої руки» для оцінки ТЦ під час здійснення підприємствами КО, вони можуть використовуватися платниками податків та контролюючими органами як рекомендаційно-методологічні матеріали під час практичного застосування ст. 39 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Конвенція між урядами України та Республіки Болгарії — Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, ратифікована Законом України № 136/96-ВР від 23.04.96 р. Конвенція між урядами України та Ірландії — Конвенція між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна, ратифікована Законом України № 606-VIII від 15.07.2015 р. Закон № 898 — Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV «Про іпотеку». Закон № 3792 — Закон України від 23.12.93 р. № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права». Ухвала № К/800/52155/13 — ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.03.2014 р. № К/800/52155/13. Інструкція № 233 — Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді, затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания