Вопросы - ответы

Право на пенсію за вислугу років
Жінка тривалий час працювала в районній лікарні біологом. Чи має право така жінка на пенсію за вислугу років?

Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначеного п. «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення, за Переліком № 909.

При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах не менше такої тривалості:

  • на 01.04.2015 р. — 25 років;
  • на 31.12.2015 р. — 25 років 6 місяців.

 У разі відсутності на зазначені вище дати вказаної тривалості спеціального стажу роботи пенсія за вислугу років призначається  при досягненні пенсійного віку від 50  до 55  років (залежно від дати народження) та за наявності тривалості  спеціального стажу від 25 років  6 місяців до  30 років.

Відповідно до ст. 62 Закону про пенсійне забезпечення основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. У разі відсутності у трудовій книжці необхідних даних додатково надається  уточнююча довідка установи.

Переліком  № 909 передбачено лікарів  та  середній  медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють, зокрема, у лікарняних закладах, до яких і належать районні лікарні.

До лікарських посад у закладах охорони здоров’я згідно з Переліком № 385 віднесено, зокрема, лікаря-бактеріолога, лікаря-лаборанта та лікаря-мікробіолога-вірусолога.

Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення затверджено наказом № 308.

Згідно з пп. 2.2.6 п. 2.2 цього наказу професіоналам з повною вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та ін.), посади яких введено замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій.

Отже, якщо жінка не працювала на посадах, віднесених до лікарських посад чи посад, віднесених до посад середнього медичного персоналу, зазначені періоди не буде зараховано до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про пенсійне страхування».  Наказ № 308 — наказ Мінсоцполітики України, Мінохорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення». Перелік № 385 — Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров’я, затверджений наказом  Мінохорони здоров’я України від 28.10.2002 р.  № 385. Перелік № 909 — Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания