Вопросы - ответы

Якщо найманий працівник став адвокатом
Підприємство має у штаті найманого працівника, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Чи має право такий працівник здійснювати діяльність найманого працівника — адвоката та чи необхідно реєструватися в органах ДФС, якщо він отримуватиме заробітну плату від підприємства з утриманням всіх податків і зборів, і які податкові наслідки виникають у такого працівника?
Татьяна Федченко , заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Наталья Фокина , главный государственный ревизор-инспектор

Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності) (п. 3 ст. 4 Закону № 5076).

Підпунктом 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що незалежна професійна діяльність — це діяльність адвокатів за умови, що такий адвокат не є працівником в межах такої незалежної професійної діяльності.

Отже, фізична особа, яка є найманим працівником у юридичної особи та/або фізичної особи — підприємця та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, може перебувати на посаді, яка не передбачає здійснення адвокатської діяльності та надання адвокатських послуг, та не може представляти свого роботодавця як адвокат.

У разі якщо фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має намір здійснювати адвокатську діяльність і надавати адвокатські послуги, така особа зобов’язана обрати організаційно-правову форму здійснення адвокатської діяльності (індивідуально, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) і стати на облік у контролюючому органі або здійснити державну реєстрацію відповідно до законодавства.

Якщо фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має намір здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, для оподаткування своїх доходів вона повинна керуватися ст. 178 Податкового кодексу.

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто за ставкою 18 % бази оподаткування (п. 178.2 ст. 178 Кодексу).

Згідно з п. 178.3 ст. 178 Кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження незалежної адвокатської діяльності.

Для визначення переліку витрат, які можуть бути враховані при визначенні оподатковуваного доходу фізичною особою, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, доцільно скористатися узагальнюючими податковими консультаціями, затвердженими наказами № 885 та № 1185.

Пунктом 178.6 ст. 178 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, форму якої затверджено наказом № 481.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Податкового кодексу (пп. 1.4 п. 161 цього підрозділу).

За результатами звітного року фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, до 1 травня року, що настає за звітним, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом № 859, та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплачують суму податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, то такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Наказ №  4 ‑— наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 885 — наказ Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 885 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу». Наказ № 1185 — наказ ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания