Вопросы - ответы

Несвоєчасне подання довідки
Чи має право платник податку зменшити нараховану суму податку на прибуток, якщо податок сплачено за межами України у 2016 р., а довідку, що підтверджує сплату податку за кордоном, надано ним у 2017 р.?

Відповідно до абзацу другого пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом III Кодексу.

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтверд­ження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (п. 13.5 ст. 13 Кодексу).

Платник у звітному податковому періоді не має права на зменшення нарахованої суми податку на прибуток, якщо довідка, що надається ним до контролюючого органу, підтверджує сплату податку за межами України у попередньому звітному періоді.

Водночас платник, що надав до контролюючого органу довідку про підтвердження сплати податку за межами України у попередньому звітному (податковому) періоді, має право зменшити нараховане податкове зобов’язання з податку на прибуток, задеклароване у декларації за такий попередній податковий (звітний) період, шляхом подання уточнюючої декларації згідно з вимогами п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу.

Якщо довідку про сплату податку за кордоном не надано у звітному податковому періоді 2016 р.,
то зменшення податкового зобов’язання за 2016 р. можливо шляхом подання уточнюючої декларації

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания