Вопросы - ответы

Щорічні внески
Особа отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 15.07.2017 р. та 16.07.2017 р. сплатила щорічний внесок на забезпечення адвокатського самоврядування. Протягом 10 календарних днів така особа прийняла рішення про провадження адвокатської діяльності індивідуально та 24.07.2017 р. стала на облік у контролюючому органі. Чи має право фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, на включення до витрат щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування?
Татьяна Федченко , заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Наталья Фокина , главный государственный ревизор-инспектор

Пунктом 178.2 ст. 178 Податкового кодексу передбачено, що доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу, тобто за ставкою 18 %.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження незалежної адвокатської діяльності (п. 178.3 ст. 178 Кодексу).

Для визначення переліку витрат, які можуть бути враховані при визначенні оподатковуваного доходу фізичною особою, яка провадить незалежну адвокатську діяльність, доцільно скористатися Узагальнюючими податковими консультаціями, затвердженими наказами № 1185 та № 885.

Зокрема, до витрат приватного адвоката може бути віднесеносплачені суми щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Водночас порядок та умови взяття на облік у контролюючих органах фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджено наказом № 1588 (далі — Порядок № 1588).

Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за формою № 5-ОПП, про що надсилається (видається) довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП.

У разі неотримання довідки про взяття на облік такої особи, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат (п. 178.3 ст. 178 Кодексу).

Згідно з п. 178.6 цієї статті фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги та Порядок її ведення затверджено наказом № 481, яким передбачено, що Книга ведеться за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід. На підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

У графі 5 Книги записуються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, пов’язані із здійсненням діяльності.

Таким чином, відображення у Книзі витрат, понесених до дати взяття на облік фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, та до дати реєстрації Книги у контролюючому органі, нормами Кодексу та наказу № 481 не передбачено.

Отже, фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, матиме право на включення до витрат тільки тих сум щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування, які сплачено після взяття на облік у контролю­ючому органі та отримання довідки за формою № 34-ОПП.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2343 — Закон України від 14.05.92 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення».Наказ № 859 — наказ від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 885 — наказ Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 885 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу». Наказ № 1185 — наказ ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)». Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания