Вопросы - ответы

Облік за міжнародними стандартами
Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування різниці на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих основних засобів платниками податку на прибуток, які ведуть бухоблік за міжнародними стандартами?
Светлана Тимощук , начальник отдела рассмотрения обращений Управления совершенствования методологии налога на прибыль предприятий Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу розрахунок амортизації основних засобів (далі — ОЗ) або нематеріальних активів здійснюється згідно з ПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, установлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними ПБО, крім «виробничого» методу.

При цьому не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на придбання/самостійне виготовлення, а також витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ.

Термін «невиробничі основні засоби» означає відповідно ОЗ, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Отже, незалежно від того, за якими стандартами ведеться бухоблік, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих орендованих ОЗ.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания