Вопросы - ответы

Анулювання ПДВ-реєстрації
Який порядок оподаткування необоротних активів, які на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ обліковувались у такого платника?
Алла Кононова , начальник отдела рассмотрения обращений по НДС Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины
Георгий Нечипоренко , главный государственный инспектор
Елена Прищепа , главный государственный инспектор

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ та її анулювання регулюється статтями 180 — 184 розділу V Податкового кодексу та регламентується Положенням № 1130.

Пунктом 184.1 ст. 184 Податкового кодексу встановлено, що реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах «а» — «з» п. 184.1 ст. 184 Кодексу.

Згідно з п. 184.2 цієї статті анулювання реєстрації на підставі, передбаченій у підпункті «а» п. 184.1 цієї статті, здійснюється за заявою платника, а на підставах, визначених у підпунктах «б» — «з» п. 184.1 цієї статті, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.

У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ст. 184 Податкового кодексу).

Пунктом 184.7 цієї статті визначено, що у разі якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими було включено до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов’я­заний визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника ПДВ внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Згідно з пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу звичайною ціною є ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Отже, платник податку, у якого на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ обліковуються необоротні активи, суми податку за якими під час їх придбання було включено до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у ме­жах господарської діяльності, повинен не пізніше такої дати нарахувати податкові зобов’язання за такими необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування.