Вопросы - ответы

Первинні документи
Чи враховується у складі витрат сума, сплачена за послуги оренди, якщо підтвердним документом є бухгалтерська довідка?

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінзвітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Підставою для бухобліку господарських операцій є первинні документи. Для конт­ролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи (ст. 9 Закону про бухоблік).

Роз’яснення щодо відображення в бу­х­обліку витрат, не підтверджених первинними документами контрагентів, надано у листі № 31.

Так, відповідно до п. 7 ПБО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Визнання витрат у бухобліку та їх відображення у фінзвітності не залежать від періоду отримання первинних документів від контрагентів. Витрати відображаються у фінзвітності в періоді отримання доходів, для яких вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо пов’язати з доходом.

Тобто для визнання витрат, щодо яких на момент складання фінзвітності не отримано первинних документів від контрагентів, відповідальною особою складається бухгалтерська довідка із зазначенням розрахункової суми витрат.

При отриманні первинних документів від контрагентів (після складання та затвердження фінансової звітності) фактична сума витрат, зазначена у таких первинних документах, може відрізнятися від розрахункової суми, попередньо визнаної у періоді їх виникнення. Зазначені розбіжності не є підставою для коригування попере­дньо визнаної суми витрат попереднього звітного періоду (у тому числі методом «червоного сторно»), крім випадку, якщо така різниця є помилкою та суттєво впливає на фінзвітність попередніх звітних періодів. Різниця має бути визнана у складі витрат періоду, коли виникли підстави для уточнення суми, наприклад, було фактично одержано первинні документи від контрагента.

Таким чином, витрати, щодо яких на момент складання фінзвітності не отримано первинних документів від контрагентів, визнаються в періоді отримання доходу, для отримання якого вони здійснені, або їх фактичного понесення, якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходом. При цьому достатнім до моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування документів, створених підприємством самостійно у довільній формі з дотриманням вимог Закону про бухоблік щодо обов’язкових реквізитів первинного документа. Тобто бухгалтерська довідка вважається підтвердним документом при формуванні витрат за послуги оренди.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания