Вопросы - ответы

Продаж не ввезеного в Україну товару
Чи існують будь-які заборони або обмеження, пов’язані з продажем за кордоном товару, який придбано у іншого нерезидента, без ввезення такого товару на територію України?
Ирина Бочко , главный государственный ревизор-инспектор

Згідно зі статтями 5 та 6 Закону № 959 всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, а також укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Заборон на здійснення операцій щодо придбання товарів за межами України та продажу їх за межами України без увезення на територію України у чинному законодавстві немає. Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має право придбати товар у нерезидента і, не здійснюючи його ввезення на митну територію України, продати його іншому нерезиденту. При цьому укладаються два зовнішньоекономічні контракти: один на придбання товару, другий — на продаж.

Порядок визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затверджено постановою № 1392, якою передбачено, що строк завершення імпортної операції без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) не може перевищувати 180 календарних днів з моменту здійснення резидентом авансового платежу або виставлення векселя на користь нерезидента, а у разі проведення розрахунків у формі документарного акредитиву — з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. 

При цьому імпортна операція резидента без увезення товару на територію України вважається завершеною за наявності однієї з таких умов:

  • зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;
  • подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України, перелік яких визначається Нацбанком України.
Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания