Вопросы - ответы

Нарахування менше «мінімалки»
Нарахована працівнику заробітна плата за місяць становить менше мінімальної у зв’язку з тим, що він перебував частину місяця у щорічній відпустці. Але якщо врахувати індексацію, то сума — більша за мінімальну заробітну плату. Як нараховувати ЄСВ у такому разі?
Светлана Кепина , начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

При нарахуванні заробітної плати своїм працівникам роботодавці незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є платниками єдиного внеску (п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією № 5 (п. 3 розділу IV Інструкції № 449).

Єдиний внесок для роботодавців становить 22 % бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць (з 01.01.2017 р. — 3 200,00 грн), за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам із джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску (22 %) застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Для працівників, які перебували у щорічних відпустках (у тому числі відпустках на дітей або чорнобильських), у разі якщо фактична база нарахування єдиного внеску за відпрацьований час менше мінімальної зарплати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску. Тобто застосовується вимога щодо нарахування єдиного внеску з мінімальної зарплати.

Індексація грошових доходів населення — встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає змогу частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (ст. 1 Закону про індексацію). Індексації підлягає, зокрема, заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для праце­здатних осіб.

Відповідно до розділу 2 п. 2.2 пп. 2.2.7 Інструкції № 5 суми виплат, пов’язані з індексацією заробітної плати працівників, відносяться до фонду додаткової заробітної плати.

Таким чином, якщо заробітна плата працівника за місяць становить менше мінімальної заробітної плати у зв’язку з тим, що він перебував частину місяця у щорічній відпустці, при цьому йому здійснено індексацію заробітної плати і загальна сума такого доходу перевищує розмір мінімальної заробітної плати, то ЄСВ нараховується на фактичну суму нарахованого доходу (зарплата плюс індексація). Тобто індексація враховується при визначенні бази нарахування ЄСВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про індексацію —Закон України від 03.07.91 р. № 1282-XII «Про індексацію грошових доходів населення». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон про соціальне страхування — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.