Вопросы - ответы

Емфітевзис: куди сплачувати податок
Податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ) нараховує (виплачує) доходи фізичній особі за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. До якого бюджету йому сплачувати ПДФО та за якою ознакою відображати такий дохід у формі № 1ДФ?
Виктория Житинская , главный государственный инспектор отдела доходов и сборов с физических лиц Управления администрирования Базы знаний Информационно-справочного департамента ГФС Украины

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) визначено главою 161 Земельного кодексу та главою 33 Цивільного кодексу.

Відповідно до ст. 1021 Земельного кодексу право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб виникає на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного кодексу.

Статтею 409 цього Кодексу визначено права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб. Зокрема, власник земельної ділянки має право на одержання плати за користування нею.

Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати встановлюються договором.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються інші доходи, крім доходів, визначених ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Податкового кодексу (18 %).

Податок, утриманий з доходів резидентів (нерезидентів), підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу (пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується) податковим агентом, зокрема юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом), зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (пп. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу).

При цьому відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (пп. 168.4.7 зазначеного пункту).

Водночас пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу передбначено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контро­люючого органу за місцем свого розташування. Дохід, отриманий платником податку від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у користування (емфітевзис), відображається податковим агентом у формі № 1ДФ під ознакою доходу «127».

Отже, податковий агент (юридична особа, її відокремлений підрозділ), що нараховує (виплачує) доходи фізичній особі за договором про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), сплачує (перераховує) податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за своїм місце­знаходженням (основним місцем обліку) та відображає такі доходи у формі № 1ДФ як інші доходи під ознакою доходу «127».

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания