Вопросы - ответы

Відображення сум акцизу в декларації
Як виробникам пального відобразити у декларації акцизного податку суми акцизу, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, використаної для виробництва такого пального?

Пунктом 217.6 ст. 217 Податкового кодексу передбачено, що для пального, при виробництві якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Отже, сума акцизного податку з сировини, яка підлягає відніманню, розраховується за ставкою акцизного податку згідно з пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, що діє на дату здійснення реалізації пального.

При цьому відповідно до п. 217.3 ст. 217 зазначеного Кодексу податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Пунктом 223.2 ст. 223 Податкового кодексу передбачено, що платники податку, визначені п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу, подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою в установленому порядку.

Розрахунок суми акцизного податку з пального здійснюється у розділі В та додатку 1 до декларації акцизного податку (далі — декларація), затвердженої наказом № 14. При цьому у рядку В11 розділу В декларації зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до декларації, зокрема у рядку В11.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п. 217.6 ст. 217 Податкового кодексу.

Для кожного випадку виготовлення пального з використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до декларації.

Відповідно до пп. 16 п. 1 розділу V Порядку № 14 у графі 17 додатка 1 до декларації вказується сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, обчислена виходячи з обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку (графа 12) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Нацбанком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація (передача) виготовленого товару (продукції).

Виробники пального суми акцизного податку, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, використаної для виробництва такого пального,
мають відобразити у розділі В
та додатку 1 до декларації

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку». Порядок № 14 — Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджений наказом Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14. Лист № 6983/7/99-99-24-02-03-17 — лист Міндоходів України від 26.03.2014 р. № 6983/7/99-99-24-02-03-17 «Про впровадження методичних рекомендацій щодо класифікації окремих товарів згідно з вимогами УКТ ЗЕД»

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания