Вопросы - ответы

Відсутній ідентифікаційний номер
Яким чином у декларації заповнити інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податку, якщо фізична особа отримала паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що повідомила відповідний контролюючий орган?
Виктория Житинская , главный государственный инспектор отдела доходов и сборов с физических лиц Управления администрирования Базы знаний Информационно-справочного департамента ГФС Украины

Постановою № 302 затверджено технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (додаток 2 до цієї постанови, далі — технічний опис), згідно з п. 6 якого на лицьовому боці паспорта містяться п’ять обов’язкових зон візуальної перевірки (I — V), зокрема у зоні ІІІ передбачено поле «Документ №  / Document №».

Номер документа встановлюється Державною міграційною службою і містить дев’ять цифр. Номер документа виконується об’ємним лазерним гравіюванням (п. 20 додатка 2 до постанови № 302).

Відповідно до п. 9 технічного опису на зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI), де послідовно, згори донизу, надруковано назви полів, зокрема:

«РНОКПП/RNTRC» (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) зазначається десятьма цифрами).

У разі наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі проставляється слово «відмова». У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється (п. 181 додатка 2 до постанови № 302).

Згідно зі ст. 67 Конституції кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щороку подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Порядок подання декларації визначено ст. 179 Податкового кодексу.

Форму декларації та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом № 859.

Підпунктом 3 п. 3 розділу ІІІ цієї Інструкції передбачено, що у рядку 3 розділу І декларації зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначаються серія та номер паспорта.

Отже, якщо у відповідному полі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм проставлено слово «відмова» у зв’язку з тим, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то у рядку 3 розділу І декларації така особа зазначає номер паспорта, який містить дев’ять цифр.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания