Вопросы - ответы

Декларування власного майна
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю, яка вела діяльність, але припинила її, при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані нею як громадянином, та відомості про рухоме/нерухоме майно?
Владимир Сябрук , главный государственный инспектор отдела администрирования налогов с самозанятых лиц Департамента налогообложения физических лиц ГНА Украины
Ирина Прокопчук , главный государственный инспектор отдела доходов и сборов с физических лиц Управления администрирования Базы знаний Информационно-справочного департамента ГФС Украины

Фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Податковим кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи (пп. 177.5 ст. 177 Кодексу).

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Кодексу).

Річна податкова декларація подається фізичними особами — підприємцями протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

При цьому фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються винятково доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Відповідно до форми податкової декларації (затвердженої наказом № 859) у відомостях про власне нерухоме (рухоме) майно
та/або майно, яке надається в оренду (суб­оренду), зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

 

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер:
 1 — земельні ділянки  7 — автомобілі легкові
 2 — житлові будинки  8 — автомобілі вантажні (спеціальні)
 3 — квартири  9 — водні транспортні засоби
 4 — садові (дачні) будинки  10 — повітряні судна
 5 — гаражі  11 — мотоцикли (мопеди)
 6 — водойми  12 — інше нерухоме (рухоме) майно

 

Кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:
 2 — номера категорії об’єктів
 3 — місцезнаходження (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна
 4 — року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна)
 5 — загальної площі нерухомого майна (значення вказується в квадратних метрах)
 6 — значення власної частки в загальній площі нерухомого майна (значення вказується як десятковий дріб)
 7 — відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (вказуються позначкою «х»)

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, зобов’язана надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, у тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються винятково доходи від проведення підприємницької діяльності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 7 — наказ ДФС України від 13.01.2015 р. № 7 «Про затвердження інформаційних карток адміністративної послуги». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435