Вопросы - ответы

Реєстрація платником ПДВ
Після досягнення якого обсягу доходу за 2017 р. від реалізації продукції сільгосптоваровиробництва платник четвертої групи єдиного податку має реєструватися платником ПДВ?

Спрощену систему оподаткування юридична особа обирає самостійно, якщо така особа відповідає вимогам, установленим главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

До платників єдиного податку, які відносяться до четвертої групи, належать сільгосптоваровиробники, у яких частка сільгосптоваровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 % (пп. 4 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 294.1 цієї статті податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік.

Отже, умовою підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у поточному податковому (звітному) році є розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника, здійснений за результатами минулого податкового (звітного) року наростаючим підсумком.

Підпунктом 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 Податкового кодексу встановлено, що у разі якщо дохід від реалізації продукції сільгосптоваровиробництва, перелік якої визначено пп. 298.8.3 цього пункту, за результатами податкового (звітного) року менше 75 % загального доходу, то платник єдиного податку четвертої групи сплачує податки з початку наступного податкового (звітного) року на загальних підставах.

Таким чином, якщо дохід від реалізації продукції сільгосптоваровиробництва за результатами звітного податкового 2017 р. менше 75 % загального доходу, то платник єдиного податку четвертої групи з 01.01.2018 р. сплачує податки на загальних підставах.

Водночас відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у конт­ролюючому органі за своїм місцезнаход­женням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи.

Тобто п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу не виключено платників єдиного податку четвертої групи з переліку осіб, які при перевищенні обсягів операцій з постачання товарів/послуг у розмірі 1 млн грн (без урахування ПДВ) зобов’язані зареєструватися платниками ПДВ.

Отже, якщо дохід платника єдиного податку четвертої групи від реалізації продукції сільгосптоваровиробництва за результатами звітного податкового 2017 р. дорівнює або перевищує 75 % від загального доходу, але обсяг операцій з постачання товарів/послуг за аналогічний період сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу зареєструватися платником ПДВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания