Вопросы - ответы

Оподаткування подарунка
Фізичною особою, яка має інвалідність І групи, у 2017 р. отримано від сусідки — громадянки України у подарунок нерухоме майно (невеликий житловий будинок у сільській місцевості). ПДФО та військовий збір при нотаріальному оформленні дарунка не сплачувалися. Чи необхідно такій фізичній особі у 2018 р. подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи?
Светлана Володимирова , начальник отдела администрирования налогов с граждан Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Лилия Слипаченко , главный государственный ревизор-инспектор

Фізичні особи — платники податку зобов’язані відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація).

Пунктом 179.2 цієї статті визначено випадки, в яких обов’язок фізичної особи — платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається. Зокрема, декларація не подається у разі отримання таким платником доходу від дарування, при нотаріальному посвідченні договору за яким було сплачено ПДФО відповідно до розділу IV Податкового кодексу.

Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою — платником податку в результаті прийняття ним у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 Податкового кодексу, згідно з п. 174.6 якої об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 цієї статті, подаровані фізичній особі — платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються відповідно до правил, установлених розділом ІV Кодексу для оподаткування спадщини.

Враховуючи положення, викладені у ст. 174 Податкового кодексу, вартість нерухомого майна, подарованого фізичною особою — резидентом фізичній особі — резиденту, яка є інвалідом I групи, оподатковується за нульовою ставкою податку.

Слід зазначити, що згідно з п. 174.8 цієї статті у разі якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається.

Крім того, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, в Україні встановлено військовий збір, об’єктом оподаткування яким є, зокрема, дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Податкового кодексу. Водночас пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу визначено, що доходи, які відповідно до розділу IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, звільняються від оподаткування військовим збором.

Отже, дохід, отриманий фізичною особою — резидентом, яка є інвалідом І групи, в результаті прийняття у дарунок від іншої фізичної особи — резидента нерухомого майна, оподатковується за нульовою ставкою ПДФО та військового збору.

Пунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу встановлено обов’язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, за кожний установлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

Об’єктом оподаткування згідно зі ст. 22 Кодексу може бути, зокрема, дохід (прибуток) або його частина, з наявністю якого податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обо­в’язку.

Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу).

Отже, фізична особа, що одержала дохід у вигляді дарунка, який згідно з Податковим кодексом оподатковується за нульовою ставкою ПДФО та військового збору, не зобов’язана подавати декларацію (за умови відсутності інших підстав для її подання).