Вопросы - ответы

Служба в армії за контрактом
Фізична особа — підприємець служить в армії за контрактом у зоні АТО. Чи звільняється така особа від сплати ЄСВ та подання звітності?
Светлана Кепина , начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску регулюються винятково Законом про ЄСВ.

Процедуру нарахування і сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 449.

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску встановлено розділом ІІ Порядку № 435.

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Пунктом 3 частини першої  ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є сума, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців установлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску (абзац перший частини п’ятої ст. 8 цього Закону).

Фізичні особи  — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року (за 2017 р.). У 2018 р. такі платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок до 20 числа місяця, що настає за закінченням кварталу, тобто щокварталу.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Обов’язки платника єдиного внеску визначено п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ, згідно з яким платник єдиного внеску зобо­в’язаний, зокрема, своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність.

Водночас п. 92 розділу VIII цього Закону передбачено, що, зокрема, фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (далі — мобілізовані підприємці), призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, звільняються на весь строк їх військової служби від виконання своїх обов’язків, визначених п. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ, якщо вони не є роботодавцями, зокрема від своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску та подання звітності до органу доходів і зборів.

Для того аби отримати таке звільнення, платнику необхідно подати заяву та копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особ­ливий період. Ці документи подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення її лікування (реабілітації).

Зазначені норми застосовуються з першого дня мобілізації, оголошеної Указом № 303, та протягом усього особливого періоду.

Абзацом другим п. 7 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що мобілізовані підприємці на весь строк їх військової служби звільняються від виконання обов’язків платника єдиного внеску, якщо вони не є роботодавцями, з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію).

Отже, мобілізовані підприємці звільняються від своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації до останнього календарного дня місяця, в якому такого підприємця або таку особу було демобілізовано або завершено їх лікування (реабілітацію).

Фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують і подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

Таким чином, демобілізовані підприємці звільняються від подання звітності до органу доходів і зборів за період мобілізації (п. 92 розділу VIII Закону про ЄСВ).

Водночас якщо фізична особа — підприємець служить в армії за контрактом у зоні АТО, то вона зобов’язана своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність. Звільняються від сплати ЄСВ тільки мобілізовані фізичні особи — підприємці. ФОП, які не є роботодавцями та проходять військову службу за конт­рактом, зобов’язані сплачувати ЄСВ на загальних підставах.