Вопросы - ответы

Недоїмка у ФОП
Чи підлягає списанню недоїмка з ЄСВ, що виникла у фізичної особи — підприємця, яка перебуває на обліку у контролюючих органах, розташованих у зоні АТО?
Светлана Кепина , начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Анжелика Роговец , главный государственный ревизор-инспектор

Згідно з п. 94 розділу VIII Закону про ЄСВ (норма діяла до 01.01.2016 р.) платники єдиного внеску, зазначені у ст. 4 цього Закону, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у ст. 2 Закону № 1669, звільняються від виконання своїх обов’язків, передбачених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ на період з 14.04.2014 р. до закінчення АТО або військового чи надзвичайного стану.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом про ЄСВ за невиконання, несвоєчасне виконання, виконання не в повному обсязі обов’язків у зазначений період, до платників єдиного внеску, які не пізніше 30 календарних днів, що настають за днем закінчення АТО, подали до контролюючогооргану заяву та сертифікат Торгово-промислової палати України, не застосовуються.

Недоїмка, що виникла у платників єдиного внеску, які перебувають на обліку в контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, де здійснювалася АТО (Закон № 1669), визнається безнадійною та підлягає списанню в порядку, передбаченому Податковим кодексом для списання безнадійного податкового боргу.

Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО, затверджений розпорядженням № 1053, діяв з 30.10.2014 р. до 04.11.2014 р. (дію зупинено розпорядженням № 1079).

Розпорядженням № 1275 затверджено остаточний перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО, та визнано такими, що втратили чинність, деякі розпорядження Кабінету Міністрів України, зокрема розпорядження № 1053 та № 1079.

Водночас Законом № 911 внесено зміни до Закону № 1669, зокрема виключено пп. 8 п. 4 ст. 11 Закону № 1669, в якому скасовано норму, зазначену в п. 94 розділу VIII Закону про ЄСВ, щодо звільнення від виконання обов’язків, передбачених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ, платників єдиного внеску, які перебувають на обліку у контро­люючих органах, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО.

Отже, з 01.01.2016 р. законодавством про єдиний внесок не передбачено особливих умов щодо виконання зобов’язань платниками єдиного внеску, які перебувають або перебували на обліку у контролюючих органах, розташованих на території населених пунктів, де проводилася АТО.

Таким чином, якщо фізичною особою — підприємцем у період з 30.10.2014 р. до 04.11.2014 р. (дія розпорядження № 1053) та в період з 02.12.2015 р. по 31.12.2015 р. (період між дією розпорядження № 1079 та набранням чинності Законом № 911) заява і сертифікат Торгово-промислової палати України до контролюючого органу не надавались, підстави для визнан­ня недоїмки з єдиного внеску безнадійною і такою, що підлягає списанню, відсутні.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок та подавати звітність до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством (пунк­ти  1 та 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина  12 ст. 9 цього Закону).

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом про ЄСВ, є недоїмкою (п. 6 частини першої ст. 1 Закону).

Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені та застосуванням штрафів (частина третя ст. 25 цього Закону).

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (частина 16 зазначеної статті).