Вопросы - ответы

Відображення результатів перевірки
За результатами перевірки контролюючими органами за дев’ять місяців 2017 р. прострочену кредиторську заборгованість на отримані аванси не визнано доходом. Як у декларації з податку на прибуток за 2017 р. відобразити результати перевірки?

Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та прийнято податкове повідомлення-рішення, яке платником не оскаржується, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховані в інтегрованій картці платника податків та сплачені платником до бюджету на підставі податкового повідомлення-рішення, а термін подання декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного звітного року не настав, результати перевірки впливають на показник фінансового результату до оподаткування за наступний звітний (податковий) період поточного року, оскільки декларація розраховується наростаючим підсумком.

Показники декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухобліку з урахуванням результатів документальної перевірки, які вплинули на показники фінансової звітності, складеної відповідно до ПБО або МСФЗ, а показник р. 02 враховується при визначенні об’єкта оподаткування у р. 04 та відповідно впливає на обчислення податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.

У р. 19 відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, та визначається як різниця показників: р. 17 – р. 18 декларації.

З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток за декларацією, в якій для визначення фінансового результату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, рекомендовано у р. 18 декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов’я­зання з податку на прибуток у частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без урахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник, який був відображений у р. 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного звітного року.

Разом з декларацією рекомендовано подати доповнення до неї, складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників декларації та зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в декларації.

Згідно з п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Таке зменшення відбувається шляхом відображення збитків минулих років у р. 3.2.4 додатка РІ до декларації.

У разі якщо за результатами проведеної документальної перевірки зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток минулих років, то при складанні декларації за звітний (податковий) період поточного року у р. 3.2.4 додатка РІ до декларації рекомендується відобразити від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, визначеного з урахуванням висновків документальної перевірки.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания