Вопросы - ответы

Якщо дохід — понад 20 млн грн
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?

Пунктом 46.1 ст. 46 Податкового кодексу встановлено, що додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 цього Кодексу платник з річним обсягом доходу понад 20 млн грн визначає об’єкт оподаткування шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності згідно з ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу. Для відображення у податковій звітності таких різниць передбачено додаток РІ до декларації, підсумковий показник якого переноситься до р. 03 РІ декларації.

Отже, додаток РІ є обов’язковим для складання платником, у якого річний обсяг доходу перевищує 20 млн грн. У разі відсутності показників у відповідних рядках додатка такі рядки не заповнюються (якщо звітність подається в електронній формі). Якщо звітність до контролюючого органу подається на паперових носіях, то у рядках, у яких відсутні показники, проставляються прочерки.