Вопросы - ответы

Якщо сторона КО змінила назву та адресу
Особа — сторона КО змінила назву та адресу, при цьому код особи не змінився. Як відобразити це у звіті про контрольовані операції?
Валерий Ковтун , главный государственный инспектор отдела

Форму та порядок складання звіту про контрольовані операції (далі — звіт про КО) затверджено наказом № 8.

Так, у заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає звіт про КО. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) КО, та деталізовані відомості про КО.

Кількість додатків до звіту про КО має відповідати кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій. У графі 2 звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається повне найменування особи — сторони КО, яке зазначено у контракті/договорі.

Тому платник податку на прибуток у графі 2 звіту про КО «Загальні відомості про контрольовані операції» у одному рядку через кому зазначає старе і нове найменування особи — сторони КО, яка протягом року змінила свою назву та адресу, за умови, що код особи не змінився.