Вопросы - ответы

Відшкодування авансових сум ПДВ
Чи може платник податків скористатися правом на бюджетне відшкодування ПДВ у разі попередньої оплати постачальнику за товари/послуги?
Леся Ковалева , главный государственный ревизор-инспектор

Визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Держбюджету України або бюджетному відшкодуванню, та строки проведення розрахунків здійснюються згідно зі ст. 200 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 200.1 цієї статті сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Держбюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з вищезазначеним пунктом, така сума, зокрема, підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу.

Згідно з п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбувалася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником товарів/послуг.

Тобто відповідно до норм Податкового кодексу при поперед­ній оплаті за товари/послуги постачальникам у платника податку виникає право на податковий кредит, перевищення якого над податковими зобов’я­заннями дає право платнику претендувати на бюджетне відшкодування ПДВ.

Аналогічну позицію викладено у листі № 11310-09-10/19633.

Водночас слід зазначити, що згідно з п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг. При цьому придбання товарів має підтверджуватися фактом отримання таких товарів, а відсутність документального підтвердження такого факту позбавляє платника права на податковий кредит.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 1204 — Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204. Лист № 11310-09-10/19633 — лист Мінфіну України від 21.07.2017 р. № 11310-09-10/19633 «Щодо можливості врахування сум податку на додану вартість, які сплачені авансом у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг при розрахунку суми бюджетного відшкодування»

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания