Вопросы - ответы

Якщо доходу не було
Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не отримувала протягом звітного періоду доходів, тому не подала декларацію про майновий стан і доходи. Чи правомірні такі дії?
Татьяна Федченко , заместитель директора Департамента — начальник Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Наталья Фокина , главный государственный ревизор-инспектор

Фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Податковим кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи (п. 177.5 ст. 177 Кодексу).

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Податковим кодексом, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем (пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Кодексу).

Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року).

Платник податків зобов’язаний за кожний установлений Податковим кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Ця норма застосовується до всіх платників податків, у тому числі тих, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності (п. 49.2 ст. 49 Кодексу). 

Таким чином, якщо у фізичної особи — підприємця відсутні об’єкти оподаткування або показники, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу, обов’язок щодо подання декларації у такої особи відсутній.

При цьому згідно з п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці у податковій декларації поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Отже, якщо протягом звітного періоду фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, діяльність не здійснювала та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, проте має інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, така особа має подавати декларацію та додаток Ф2 до неї, в якому всі графи прокреслюються.

У разі якщо протягом звітного періоду фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування діяльність не здійснювала та дохід від підприємницької діяльності не отримувала, не має інших доходів із джерел їх походження з України та іноземних доходів, така особа не має обов’язку щодо подання декларації та додатка Ф2 до неї.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания