Вопросы - ответы

Відрахування за невідпрацьовані дні відпустки
20.05.2017 р. з працівником було укладено трудовий договір, а 07.02.2018 р. його звільнено у зв’язку з переведенням на інше підприємство. При цьому він повністю використав щорічну відпустку, надану йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Чи повинно підприємство при звільненні працівника відрахувати кошти за невідпрацьовані дні відпустки?

Відповідно до частини першої ст. 22 Закону про відпустки у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості роботодавець провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

Частиною другою цієї статті передбачено випадки, коли зазначене відрахування не провадиться, зокрема, якщо працівник звільняється з роботи у зв’язку з переведенням за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законом.

Таким чином, якщо працівник звільняється за переведенням до іншої установи, відрахування за дні відпустки, надані йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, не провадиться.