Вопросы - ответы

Сплата «неприбутківцями»
Чи є пільги та винятки щодо обчислення і сплати ЄСВ для неприбуткових організацій?
Светлана Кепина , начальник Управления администрирования единого взноса, методологии и рассмотрения обращений налогоплательщиков Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины
Анжелика Роговец , главный государственный ревизор-инспектор

Платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством (абзац другий п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ).

Пунктом першим частини першої ст. 7 цього Закону визначено, що базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Обов’язки платників єдиного внеску щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначено п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ.

Єдиний внесок нараховується на суми незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачено такі суми фактично після їх нарахування до сплати (частина п’ята ст. 7 цього Закону).

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (частина восьма ст. 9 Закону про ЄСВ).

Відповідно до частини 12 цієї статті єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Тобто зазначений Закон не містить пільг та винятків для неприбуткових організацій щодо своєчасного нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.