Вопросы - ответы

Якщо реквізити отримувача пального — неправильні
При реєстрації акцизної накладної суб’єктом господарювання допущено помилку в реквізиті «Особа — отримувач пального», а саме зазначено неправильні реквізити отримувача пального (код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — для фізичної особи). Як йому виправити таку помилку?
Андрей Филозоп , заместитель начальника Управления — начальник отдела администрирования акцизного налога Управления администрирования налогов и контрольной работы Департамента налогов и сборов с юридических лиц ДФС Украины
Людмила Бондар , головний державний ревізор-інспектор

Відповідно до п. 10 розділу III Порядку № 218 платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, зазначеного у такій акцизній накладній, який реєструється в ЄРАН отримувачем у порядку, визначеному п. 6 цього розділу.

Після цього платник податку має зареєструвати в ЄРАН нову акцизну накладну з правильними реквізитами отримувача пального. Зауважимо, що дата складання нової акцизної накладної має відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації.

Крім того, реєстрація в ЄРАН розрахунку коригування та/або нової акцизної накладної здійснюється з дотриманням строку реєстрації згідно з вимогами п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу.

Зауважимо, що у разі якщо при реєстрації акцизної накладної платником податку помилково зазначено неправильні реквізити отримувача пального (повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), то у разі правильного відображення операції у СЕАРП (тобто операція з реалізації пального в повному обсязі відображена в ЄРАН на рахунку відповідного контрагента) така операція не коригується.