Вопросы - ответы

Коригування фінрезультату
Чи застосовуватимуться податкові різниці до операцій з нерезидентом, організаційно-правову форму якого включено до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, якщо такий нерезидент підтвердить довідкою, що у 2018 р. він сплатив податок на прибуток (корпоративний податок)?
Валерий Ковтун , главный государственный инспектор отдела

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Податкові різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 Кодексу.

Так, відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 цієї статті передбачено збільшення фінрезультату до оподаткування податком на прибуток на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), придбаних, зокрема, у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав (територій) затверджено постановою № 480 (далі — Перелік № 480).

При цьому вимоги пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою згідно зі ст. 39 Кодексу, або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, але без подання звіту.

Згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу вартісними критеріями для визнан­ня операцій контрольованими є отримання платниками податків доходу, визначеного за правилами бухобліку, у розмірі, що перевищує 150 млн грн за рік (за вирахуванням непрямих податків), та здійснення з нерезидентом операцій за відповідний податковий рік обсягом, що перевищує 10 млн грн.

Отже, якщо витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента підтверджуються за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Податкового кодексу, то враховуючи те, що вартісні критерії контрольованих операцій встановлено в розрахунку на рік, платник має право не коригувати фінансовий результат до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу лише за підсумками звітного року.

При цьому такий платник коригує фінрезультат до оподаткування у податковій звітності за підсумками звітних періодів такого звітного року (I квартал, півріччя, дев'ять місяців) на суму 30 % вартості товарів, придбаних у нерезидента.

Господарські операції, які підпадають під контрольовані, встановлено пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Згідно з частиною другою зазначеного підпункту у разі якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами «а» — «в» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються неконтрольованими.

Таким чином, якщо нерезидент, організаційно-правову форму якого включено до Переліку № 480, у 2018 р. сплатить податок на прибуток (корпоративний податок) та підтвердить таку сплату довідкою, і операції з ним не підпадають під визначення контрольованих, то в цьому випадку фінрезультат до оподаткування податком на прибуток не збільшуватиметься на суму 30 % вартості придбаних у такого нерезидента товарів за підсумками звітного року.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 480 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межа­ми держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»