Вопросы - ответы

Визнання операцій контрольованими
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Ирина Романюк , главный государственный налоговый инспектор отдела рассмотрения обращений Управления совершенствования методологии налога на прибыль предприятий ГФС Украины
Валерий Ковтун , главный государственный инспектор отдела

Відповідно до абзацу першого пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу постійне представництво нерезидента, що здійснює господарську діяльність на території України, прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Абзацом «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу встановлено, що господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, є контрольованими операціями.

Господарські операції, передбачені вищезазначеним підпунктом (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні), визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухобліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу).

Таким чином, господарські операції резидента з постійним представництвом в Україні нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та/або постійним представництвом в Україні нерезидента, зареєстрованого у державі (на території), включеній до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 вищезазначеного підпункту, не визнаються контрольованими.

Водночас визнаються контрольованими господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні за умови, якщо обсяг таких операцій, визначений за правилами бухобліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Таке постійне представництво нерезидента в Україні зобов’язане в установлений термін подати звіт про контрольовані операції.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания