Вопросы - ответы

Прискорена амортизація
Підприємство у 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові основні засоби четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію та чи може при цьому бути встановлено більший строк амортизації у бухобліку?
Валерий Ковтун , главный государственный инспектор отдела

Відповідно до пп. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу мінімально допустимі строки амортизації основних засобів (далі — ОЗ) та інших необоротних активів використовуються з урахуванням такого:

  • якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ в бухобліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації ОЗ та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом;
  • якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ в бухобліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ, встановлені в бухобліку.

Пунктом 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу визначено, що платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ четвертої групи можуть використовувати починаючи з 01.01.2017 р. мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на придбання таких ОЗ понесені (нараховані) платником податків після 01.01.2017 р. та в разі, якщо для таких ОЗ одночасно виконуються такі вимоги:

  • не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;
  • введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 01.01.2017 р. до 31.12.2018 р.;
  • використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за виключенням платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання зазначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимого строку амортизації, визначеного у п. 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, починаючи з дати введення їх в експлуатацію платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання ОЗ у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний:

  • збільшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованої амортизації ОЗ відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації ОЗ, визначених у цьому пункті;
  • зменшити фінрезультат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких ОЗ відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди.

Під час застосування положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу норми п. 138.3 ст. 138 Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації ОЗ.

Таким чином, платник податку має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для ОЗ четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких ОЗ з метою амортизації у бухобліку за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 480 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межа­ми держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания