Вопросы - ответы

Реалізація мазуту топкового
Суб’єкт господарювання має намір придбати товар «Мазут топковий марки М-100» (код 2710 19 68 20 згідно з УКТ ЗЕД) з метою його подальшої реалізації. Чи є такий товар підакцизним?
Ирина Мельник , начальник отдела методологии акцизного налога Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины

Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що підакцизні товари (продукція) — це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Для класифікації товарів в Україні використовується УКТ ЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, встановленого Законом № 584. Міжнародною основою УКТ ЗЕД є Гармонізована система опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації (ГС/НS) версії 2012 р.

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2012 р. та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і затверджені наказом № 401.

В УКТ ЗЕД наявна товарна позиція 2710, яка має найменування «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти».

У примітці 2 до товарної групи 27 визначено, що у товарній позиції 2710 термін «нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)» означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять насамперед змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

У товарній позиції 2710 наявне товарне групування з найменуванням «паливо рідке (мазут)», що включає декілька товарних підкатегорій (коди товарів згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00). Товари, які класифікуються за зазначеними кодами, є важкими дистилятами.

Термін «важкі дистиляти», визначений у додатковій примітці 2 (d) до товарної групи 27, означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С за методом ISО 3405 (еквівалентним методу АSТМ D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом.

У межах товарної позиції 2710 важкі дистиляти поділяються на газойлі, паливо рідке (мазут) та мастильні матеріали, інші масла та дистиляти.

Терміни «газойлі» та «паливо рідке» визначено в додаткових примітках 2 (е) та 2 (f) до товарної групи 27:

газойлі (товарні категорії 2710 19 31 — 2710 19 48) — це важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350 °С (за методом ISО 3405, еквівалентним методу АSТМ D 86);

паливо рідке (товарні категорії 2710 19 51 — 2710 19 68 та 2710 20 31 —  2710 20 39) — це важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (е), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають відповідні показники в’язкості В.

Таким чином, продукт «Мазут топковий марки М-100» класифікується у товарній позиції 2710 як «паливо рідке (мазут)» за умови, що цей продукт за фракційним складом є важким дистилятом і не відноситься до газойлів. Також визначальним для класифікації в УКТ ЗЕД такого продукту є інформація щодо вмісту у продукті сірки (масова частка), показники колориметричної характеристики, кінематичної в’язкості при температурі 50 °С. Такі характеристики визначаються лише шляхом лабораторних досліджень.

Зауважимо, що в Україні на паливо пічне побутове діє ГСТУ 320.00149943.010-98, згідно з яким паливо пічне побутове призначено для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, для постачання населенню. Цей вид палива може містити до 80 % середньодистильованих фракцій та лише 20 % важких залишків переробки нафтової сировини.

На мазут поширюється дія ДСТУ 4058-2001, відповідно до якого паливні мазути марок 40 та 100 виготовляються із важких залишків переробки нафти (фракція, що википає вище 360 °С). Для зниження температури застигання мазутів до них додають 8 — 20 % середньодистильованих фракцій.

Термін «пічне паливо побутове» в УКТ ЗЕД, зокрема у товарній позиції 2710, не визначено. Товар з такою комерційною назвою у разі відповідності його хімічного складу примітці 2 до товарної групи 27 класифікується у товарній позиції 2710 залежно від його фракційного складу, вмісту сірки та інших показників, необхідність яких передбачена додатковою приміткою 2 (f) до товарної групи 27.

Отже, визначити, чи є пальне підакцизним, можливо лише на підставі інформації про призначення товару, його фракційний склад та фізико-хімічні показники. Зазначена інформація має бути підтверджена відповідними документами (сертифікатами відповідності, паспортами якості, висновками компетентної експертної установи тощо, в яких зазначаються дані на відповідність державним стандартам).

У разі встановлення, що суб’єкт господарювання придбав підакцизний товар, при подальшій його реалізації ставки акцизного податку застосовуватимуться відповідно до коду товару за УКТ ЗЕД та описом згідно з УКТ ЗЕД.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України» 
Наказ № 401 — наказ ДФС України від 09.06.2015 р. № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності»
Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233
ГСТУ 320.00149943.010-98 — ГСТУ 320.00149943.010-98 «Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови»
ДСТУ 4058-2001 — ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови»