Вопросы - ответы

Експорт підакцизних товарів
Суб’єкт господарювання, що є платником акцизного податку з реалізації пального, планує здійснювати операції з вивезення (експорту) підакцизної продукції за межі митної території України. Чи потрібно йому сплачувати акцизний податок при здійсненні таких операцій?
Ирина Мельник , начальник отдела методологии акцизного налога Управления совершенствования косвенного налогообложения Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины

Пунктом 213.2 ст. 213 Податкового кодексу визначено переліки операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком. Так, відповідно до пп. 213.2.1 зазначеного пункту вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України є операцією, яка не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) — у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація.

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання здійснює вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України, то зазначені операції не підлягають оподаткуванню акцизним податком відповідно до пп. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу. При цьому мають бути виконані вимоги, зазначені в абзаці другому цього підпункту щодо підтвердження таким суб’єктом того, що підакцизні товари (продукція) є дійсно вивезеними (експортованими).

Зверніть увагу, що операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України включено до «Довідника інших податкових пільг», який щокварталу формується та розміщується на офіційному порталі ДФС (код пільги «14020030»).

Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом — платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п. 30.6 ст. 30 Податкового кодексу).

Пунктом 1 Порядку № 1233 визначено, що цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Слід зауважити, що суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за встановленою зазначеним Порядком формою.

Такий звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і 12 календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України» 
Наказ № 401 — наказ ДФС України від 09.06.2015 р. № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності»
Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233
ГСТУ 320.00149943.010-98 — ГСТУ 320.00149943.010-98 «Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови»
ДСТУ 4058-2001 — ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови»

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания