Вопросы - ответы

Сплата районними управліннями
Чи є платниками рентної плати за спеціальне використання води управління водного господарства, підпорядковані Державному агентству водних ресурсів України?
Диана Туганова , главный государственный ревизор-инспектор отдела методологического сопровождения администрирования ресурсных, рентных платежей и местных налогов

Нагадаємо, що починаючи з 2018 р. обов’язок платника з рентної плати за спеціальне використання води покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, суб’єктів, ключовою ознакою яких є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (частина третя ст. 42 Водного кодексу).

Районні та міжрайонні управління водного господарства під час виконання покладених на них основних завдань з перерозподілу (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони своєї діяльності без отримання дозволів на спецводокористування (далі — дозвіл) здійснюють переміщення обсягів води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об’єкти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) (далі — системи).

При цьому зазначені управління забезпечують умови та контроль за здійсненням водо­забору обсягів води із систем первинними водокористувачами на підставі дозволів.

Отже, оскільки обов’язки платників рентної плати виникають у водокористувачів, у тому числі й сільськогосподарських товаровиробників, які на підставі дозволу здійснюють забір обсягів води із систем, то районні та міжрайонні управління водного господарства, які перекидають обсяги води державними меліоративними системами, не є платниками рентної плати.