Вопросы - ответы

Якщо керівник тимчасово відсутній
Чи вважається керівник підприємства у період відпустки або тимчасової непрацездатності таким, що виконує свої посадові обов’язки? Чи має він право в окремих випадках, пов’язаних з виробничою необхідністю, у цей час виходити на роботу, погоджувати та підписувати документи?

Відповідно до ст. 21 КЗпП працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внут­рішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язаний виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основ­на та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати (ст. 74 КЗпП).

Відпусткою є час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.

У період відпустки працівник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором,
і підлягати внутрішньому
трудовому розпорядку

Під тимчасовою втратою працездатності слід розуміти неспроможність особи виконувати свої трудові обов’язки, передбачені трудовим договором, внаслідок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Тимчасова непрацездатність підтверджується листком непрацездатності.

З урахуванням зазначеного працівники, які перебувають у відпустці чи на лікарняному у розумінні трудового законодавства, не можуть вважатися такими, що виконують у цей період роботу, обумовлену трудовим договором.

Оскільки чинним законодавством про працю не передбачено можливості продовження виконання керівником підприємства посадових обов’язків у період відпустки, тимчасової непрацездатності, то з метою уникнення можливих негативних наслідків у штат підприємства доцільно ввести посаду, наприклад, заступника керівника, обіймаючи яку працівник виконуватиме обов’язки керівника у разі тимчасової відсутності останнього.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания