Вопросы - ответы

Надання майна в оренду держустановою
Державна установа — неплатник ПДВ є балансоутримувачем державного майна, частину якого (будівлю складу, обладнання) надає в оренду комерційному підприємству. При цьому орендодавцем цього майна за договором оренди нерухомого майна виступає регіональне відділення Фонду держмайна. Орендна плата у розмірі 50 % спрямовується до Держбюджету України, а решта 50 % зараховується до спецфонду держбюджету як власні надходження установи. Чи потрібно держустанові реєструватися платником ПДВ у разі якщо сума від здійснення операцій з оренди державного майна досягне розміру суми, встановленої для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?

Організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ, організацій та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються Законом № 2269.

Згідно з п. 2 ст. 19 цього Закону методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог п. 17 Методики № 786 у разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до держбюджету в розмірі, встановленому Бюджетним кодексом.

Так, пп. 34 частини другої ст. 29 зазначеного Кодексу встановлено, що до доходів загального фонду Держбюджету України (з урахуванням особливостей, визначених п. 1 частини другої ст. 671 цього Кодексу) належать надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім орендної плати, визначеної п. 10 частини третьої цієї статті та абзацом третім частини п’ятої ст. 19 Закону № 2269).

У свою чергу, п. 10 частини третьої ст. 29 Бюджетного кодексу визначено, що джерелами формування спеціального фонду Держбюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених п. 1 частини другої ст. 671 цього Кодексу) є, зокрема, власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), що утримуються за рахунок держбюджету, у тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок держбюджету.

Власні надходження бюджетних установ у вигляді плати за оренду майна використовуються (з урахуванням частини дев’ятої ст. 51 Бюджетного кодексу) на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна (частина четверта ст. 13 цього Кодексу).

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

З числа об’єктів оподаткування відповідно до пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу виключено операції з оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі згідно з законом зараховуються до Держбюджету України або місцевого бюджету.

Тобто не є об’єктом оподаткування операції з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно при дотримані таких умов:

  • в оренду надається цілісний майновий комплекс державного підприємства (його структурного підрозділу);
  • орендодавцем за договором виступає орган державної влади;
  • орендні платежі в повному обсязі зараховуються до Держбюджету України.

У разі недотримання будь-якої із зазначених умов операція з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Таким чином, надання державного майна в оренду є об’єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, як здійснюється розподіл орендної плати до бюджету (крім операцій, визначених пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 180.1 ст. 180 цього Кодексу для цілей оподаткування ПДВ платником податку є, зокрема, будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

При цьому особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн (без урахування ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої груп (п. 181.1 ст. 181 Кодексу).

Згідно з розділами V та XX Податкового кодексу до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.

Таким чином, оскільки операції з надання в оренду державного майна є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються за основною ставкою 20 %, то державна установа має враховувати їх обсяг при розрахунку загального обсягу постачання, встановленого для обов’язкової реєстрації платником ПДВ.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания