Вопросы - ответы

Купівля іноземних активів
Громадянин має на меті придбати активи іноземної компанії. Чи потрібно повідомляти контролюючий орган про придбання такого активу шляхом подання декларації або зазначати понесені витрати на придбання такого іноземного активу?
Светлана Володимирова , начальник отдела администрирования налогов с граждан Управления администрирования налогов и сборов с физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками ПДФО є, зокрема, фізичні особи — резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Об’єктом оподаткування резидента відповідно до пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу є, зокрема, іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Згідно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими і трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за 
межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо, а також інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних контролюючим органам.

Порядок оподаткування іноземних доходів установлено п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.11.1 якого передбачено, що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується податком за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу.

При цьому доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, є також об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 цього пункту).

Отже, обов’язок щодо подання річної податкової декларації у платника податків — резидента виникає при отриманні іноземних доходів. При цьому для цілей оподаткування не враховуються витрати, понесені у зв’язку з отриманням такого іноземного доходу, зокрема при здійсненні інвестицій за кордон.

Водночас слід зазначити, що здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок або у спадщину відповідно до пп. «е» п. 4 ст. 5 Декрету № 15-93, підпадають під режим індивідуального  ліцензування. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Нацбанком України (п. 6 ст. 5 цього Декрету).

Інструкцією № 122 установлено порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Водночас пп. 1.1 цієї Інструкції визначено, що інвестиція за кордон  — це валютна операція, яка передбачає вкладення суб’єктами інвестицій валютних цінностей в об’єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту з урахуванням норм цієї Інструкції. Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав і цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, та в інших формах, не заборонених законами України.