Вопросы - ответы

Класифікація нерухомості
Чи є об’єкти, які належать до класу 125 ДК 018-2000 «Будівлі промислові та склади», об’єктом оподаткування податком на нерухомість?

Відповідно до пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств, не є об’єктом оподаткування.

Стаття 14 Податкового кодексу, що містить широкий перелік визначень термінів, не включає таких термінів: «промислове підприємство», «виробничі корпуси промислових підприємств», «цехи промислових підприємств», а також «складські приміщення промислових підприємств», які, як показує чисельна практика адміністративного оскарження індивідуальних податкових консультацій, є лише частиною відкритого переліку об’єктів «будівлі промисловості», оскільки вставне слово «зокрема», на думку суддів, не є тотожним уточненню «а саме».

Оскільки Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (далі — ДК 018-2000 створено для забезпечення вирішення таких завдань, як виконання робіт з перепису будівель та споруд, а також зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН, а група 125 «Будівлі промислові та склади» Державного класифікатора містить вичерпний на сьогодні перелік таких будівель та споруд, то при підготовці проекту рішення уряду було прийнято рішення про застосування найбільш повного та універсального довідника.

При цьому питання ідентифікації конкретних будівель та споруд, які під різними найменуваннями були взяті на облік в минулому, може бути вирішено суб’єктом, який уповноважений на ведення ДК 018-2000 та надання висновку про фактичне головне призначення кожного конкретного об’єкта нерухомості.

Зазначимо, що в цілях забезпечення прозорості використання платниками податків електронного сервісу «Електронний кабінет» в рішенні про встановлення місцевих податків у графі розміру ставок податку на нерухомість для об’єктів нерухомості, які належать до класу 1251 «Будівлі промислові» ДК 018-2000, слід зазначити числове значення «0».