Вопросы - ответы

Уникнення подвійного оподаткування
Як оподатковується дохід, виплачений резиденту Польщі, за оренду виробничого обладнання?
Валерий Ковтун , главный государственный инспектор отдела

Підпунктом 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу встановлено, що доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, лізингову/орендну плату, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди (пп. «ґ» пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Згідно з пп. 141.4.2 зазначеного пункту резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпунктах 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, за ставкою у розмірі 15 % (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 — 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Відповідно до п. 3 ст. 12 Конвенції термін «роялті» включає платежі будь-якого виду, що одержуються як відшкодування за користування або за надання права користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням.

Роялті, які виникають в Україні і сплачуються резиденту Польщі, можуть оподатковуватись у Польщі, якщо цей резидент є фактичним бенефіціаром цих роялті і підлягає оподаткуванню щодо роялті в Польщі (п. 1 ст. 12 Конвенції).

Проте ці доходи можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають (у даному випадку — в Україні), і відповідно до законодавства України, але податок, що визначається таким чином, не може перевищувати 10 % загальної суми надходжень (п. 2 ст. 12 Конвенції).

При цьому слід зауважити, що положення пунктів 1 і 2 ст. 12 Конвенції не можуть трактуватися як такі, що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав здійснюватиметься оподаткування одержаного доходу у вигляді роялті. Обидві країни і країна, що є джерелом доходу і країна, резидентом якої є особа, що одержує роялті, мають право оподатковувати такий вид доходу.

Отже, платежі, що виплачуються резидентом України резиденту Польщі як відшкодування за користування або за надання права користування промисловим обладнанням, відповідно до п. 2 ст. 12 Конвенції підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 10 %.

Якщо резидент Польщі одержує доходи, які відповідно до статей 10, 11 та 12 цієї Конвенції підлягають оподаткуванню в Україні, тоді Польща дозволить відрахування із податку свого резидента суми, яка дорівнює податку, сплаченому в Україні (пп. «b» п. 2 ст. 24 Конвенції). Таким чином, подвійне оподаткування усувається.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103 Податкового кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Доступ к материалу ограничен и доступен подписчикам после авторизации
Подпишитесь на журнал и Вы получите доступ ко всем публикациям печатного издания